System ITCube CRM umożliwi uporządkowanie informacji w firmie, racjonalną obsługę Klientów, optymalizację kosztów, oszczędność czasu a także uodporni firmę na rotację pracowników.

Dostępne aktualizacje

Oprogramowanie ITCube CRM jest nieustannie rozwijane przez zespół ITCube Software. W ciągu roku dostępnych jest standardowo około 4 nowych wersji programu. Poniżej przedstawiony został opis najnowszej dostępnej aktualizacji oraz lista wersji archiwalnych z przeciągu ostatnich 36 miesięcy wraz z opisem najważniejszych zmian funkcjonalnych.

ITCube CRM 2018.3 - termin wydania wersji: 2018.06.19

Nowy interfejs graficzny - Aktualna odsłona systemu oferuje nową wersję interfejsu. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oferowanych przez współczesne wersje przeglądarek internetowych uzyskano znaczną poprawę estetyki oraz ergonomii pracy. Wymiana elementów sterujących przyczynia się także to wygodniejszej pracy na urządzeniach mobilnych.

Konfigurowalność przeglądarek systemowych - Wprowadzono długo oczekiwaną możliwość rozbudowy wszystkich przeglądarek systemowych o dodatkowe kolumny. W nowej wersji każda przeglądarka obsługuje mechanizm plugin`ów tworzonych pod indywidualne potrzeby Klienta. Pozwala to na jej tanią rozbudowę z jednoczesnym zachowaniem kompatybilności z przyszłymi wersjami systemu. Biorąc za przykład przeglądarkę kontrahentów możemy więc wyświetlać dane zapisane bezpośrednio na formularzu kontrahenta (np. listę cech czy kategorii produktowych) ale także informacje powiązane z firmą (np. podsumowanie sprzedaży za ostatni kwartał, treść ostatnio wprowadzonej notatki bądź zadania itd.) Pełna funkcjonalność wymaga użycia silnika bazodanowego MariaDB.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- zwiększenie bezpieczeństwa danych w module ITCube MAIL poprzez wprowadzenie obsługi protokołu TLS 1.2.,

- wprowadzenie możliwości konfiguracji oddzielnych przeglądarek dla projektów opartych o różne wzorce,

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia ERP 2018, Symfonia Premium 2019, Comarch ERP OPTIMA 2018.5, WF-MAG 8.31) ...

By uzyskać dostęp do pełnej listy zmian oraz plików instalacyjnych najnowszej wersji przejdź do strony Do pobrania. Aktualizacje dostępne są dla firm, które mają wykupioną usługę Asysty Technicznej.

Lista archiwalnych aktualizacji:

ITCube CRM 2018.2 - termin wydania wersji: 2018.03.26


Wsparcie dla wymogów RODO - Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które narzuci firmom nowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych. Najnowsza wersja programu ITCube CRM wyposażona została w szereg usprawnień dotyczących bezpieczeństwa tak by pomóc Klientom w dostosowaniu do nowych wymogów prawnych.

- Mechanizm czasowego blokowania dostępu do systemu po zadanej ilości nieudanych prób logowania.

- Funkcja obligatoryjnej rotacji haseł użytkowników z kontrolą historią poprzednio użytych wartości.

- Nowy typ pól w module ITCube FORMULARZE pozwalający na zapisanie wrażliwych danych w postaci szyfrowanej algorytmem kryptograficznym Advanced Encryption Standard.

- Rozbudowa systemu uprawnień katalogów dokumentów w celu ograniczenia możliwości wysyłania dowolnych plików graficznych pocztą elektroniczną (co czyni je publicznie dostępnymi).

- Zabezpieczenie przed osadzeniem systemu w ramach zewnętrznej aplikacji/domeny w celu próby wyłudzenia informacji.

- Zabezpieczenie przed zapisaniem złośliwych skryptów JAVASCRIPT w polach tekstowych w celu próby przechwycenia danych sesyjnych.

- Możliwość aktywnego blokowania sesji użytkownika, które nie są zabezpieczone protokołem SSL.

Obsługa formatu VCARD - Rozbudowa mechanizmu eksportu osób kontaktowych o funkcję obsługi formatu VCARD. Powszechność powyższego standardu gwarantuje szybkie i wygodne przenoszenie danych do urządzeń mobilnych.

Nowe możliwości wyszukiwarek/eksportów - Wyszukiwarki oraz mechanizmy eksportu kontrahentów/osób kontaktowych wzbogacone zostały o możliwość definiowania 10 niestandardowych kolumn (wymagane środowisko bazodanowe MariaDB).

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- pola adresów na formularzu wysyłania korespondencji elektronicznej oferują dynamiczne listy podpowiedzi,

- zwiększenie ilości dostępnych pól dodatkowych na formularzu "Przychód/Koszt" do 15,

- mechanizm pozostawiania śladu kliknięć dla sekcji Kontakty formularza "Kontrahent" oraz Etapy formularza "Projekt",

- blokada renegocjacji protokołu SSL przez przeglądarkę internetową w celu obniżenia poziomu zabezpieczeń (wymaga środowiska JAVA 1.8),

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2018.2) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2018.1 - termin wydania wersji: 2018.01.10


Nowe możliwości modułu MAIL - W module MAIL dodano możliwość pozostawiania kopii wysłanej korespondencji na serwerze IMAP. Dzięki temu korespondencja wysłana z systemu ITCube CRM może być dostępna w programie pocztowym nawet w sytuacji w której użytkownik nie ma dostępu do systemu ITCube CRM.

Dokumenty PDF - Wprowadzono możliwość pobierania wydruków dokumentów handlowych oraz serwisowych w postaci plików PDF. Przekłada się to na możliwość łatwego generowania dokumentów PDF na dowolnym urządzeniu bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji.

Zarządzanie osobami kontaktowymi - Wszystkie formularze rozbudowano o funkcję rejestracji nowych, nie istniejących jeszcze w systemie, osób kontaktowych. Możliwość uzupełniania bazy osób kontaktowych z dowolnego miejsca w systemie gwarantuje znaczną poprawę ergonomii pracy.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- rozbudowa wszystkich przeglądarek systemowych o mechanizm pozostawiania śladu kliknięć pozwalający na graficzne oznaczanie rekordów już wyświetlonych,

- rozbudowa mechanizmu definiowania "Planów sprzedażowych" o możliwość analizy konkretnego produktu,

- poprawa ergonomii pól wielokrotnego wyboru dla urządzeń mobilnych poprzez nowe rozmieszczenie ikon sterujących,

- rozbudowa przeglądarki użytkowników o dodatkową kolumnę "Dostęp do modułów",

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2018.1, Symfonia ERP 2018) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2018.0 - termin wydania wersji: 2017.10.17


Produkty komplementarne - Wprowadzono mechanizm "Dodatków" pozwalający na definiowanie logicznych powiązań w bazie oferowanych produktów. Tak zapisane relacje wykorzystywane są podczas tworzenia dokumentów handlowych w celu automatycznego uzupełnianie listy pozycji o dodatkowe/komplementarne produkty.

Moduł ITCube LDAP - Lista dostępnych modułów została poszerzona o ITCube LDAP. Rozwiązanie to pozwala na synchronizację haseł wykorzystywanych przez system (Autoryzacja, SMTP, IMAP) z zewnętrznym serwerem LDAP kompatybilnym z protokołem Active Directory.

Historia dokumentu zakupu - Dokumenty zakupu rozbudowano o możliwość wiązania z notatką, zadaniem, korespondencją wysłaną, korespondencją odebraną oraz gwarancją.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- udostępnienie pełnej dokumentacji systemu w języku angielskim,

- optymalizacja mechanizmu eksportu produktów gwarantująca szybszą pracę dla dużych baz produktowych,

- rozbudowa modułu ITCube SMS/ICAL o obsługę czasu w formacie UTC,

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Erp Optima 2017.6, WAPRO MAG 8.30) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2017.2 - termin wydania wersji: 2017.06.29


Poprawa ergonomii interface`u - Wprowadzono nowe funkcje interface'u obejmujące:

- interaktywne podświetlanie i powiększanie głównych informacji na formularzu,

- blokowe linki, skalowanie kontekstowych menu oraz list rekordów dla urządzeń mobilnych,

- mechanizm pozostawiania śladu kliknięć pozwalający na graficzne oznaczanie danych już wyświetlonych w ramach danego formularza,

- nowy sposób zaznaczania pól wyboru typu checkbox/radiobutton umożliwiający wykorzystanie opisującego tekstu.

Integracja z StreamSoft Prestiż - Lista systemów sprzedażowych wspieranych przez moduł ITCube INTEGRATOR poszerzona o aplikację StreamSoft Prestiż.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- rozbudowa formularza "Zmień hasło" o możliwość zmiany hasła SMTP oraz IMAP przez użytkownika we własnym zakresie,

- dostosowanie interface'u eksportu danych dla formatu CSV do wymogów przeglądarki Firefox 54.0,

- dodanie typu "lista rozwijana" dla pól dodatkowych związanych z pozycją dokumentu handlowego,

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP XL 2017.1, Comarch ERP Optima 2017.3) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2017.1 - termin wydania wersji: 2017.03.08


Eksport działań serwisowych do kalendarzy urządzeń mobilnych - W najnowszej wersji modułu ITCube SMS/ICAL wprowadzono możliwość wysyłania pojedynczych działań serwisowych w formacie tzw. zaproszeń iCalendar. Pozwala to na łatwy import tak przesłanych informacji do kalendarzy urządzeń mobilnych opartych o systemy Android, iOS, Windows 10 Mobile.

Nowe możliwości modułu MAIL - Najnowsza wersja modułu MAIL rozbudowana została o obsługę protokołu STARTTLS, większą ilość filtrów na przeglądarkach korespondencji wychodzącej/przychodzącej oraz możliwość definiowania harmonogramu wysyłania korespondencji grupowej. Ostatnia funkcja pozwala na podział dużych mailingów na mniejsze części tak by dla przykładu wysyłane były one tylko nocą.

Usprawnienie interface`u graficznego - Interface systemu korzysta obecnie z wektorowych ikon co poprawia jego czytelność na urządzeniach wymuszających skalowanie obrazu (np. urządzenia mobilne, komputery stacjonarne z monitorami o bardzo wysokiej rozdzielczości).

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- dostosowanie podsystemu wyświetlania map do nowych wymogów kodowania polskich znaków przeglądarki FF>=50,

- rozbudowa formularza dodawania działania serwisowego o funkcję wykrywania kolizji z nieobecnościami oraz innymi działaniami serwisowymi,

- rozszerzenie możliwości modułu INTEGRATOR dla systemu Symfonia o obsługę większej ilości poziomów cenowych oraz definicji typu ceny (netto/brutto),

- rozbudowa modułu Import API o możliwość zapisywania dokumentów handlowych częściowo rozliczonych,

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2017.2, Comarch ERP XL 2016.3) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2017.0 - termin wydania wersji: 2016.12.08


Integracja z internetowa bazą GUS/REGON - W najnowszej wersji wprowadzono możliwość pobierania informacji z internetowej bazy GUS z pośrednictwem oficjalnego API. Funkcja umożliwia pobieranie danych o podmiotach gospodarczych, ich oddziałach oraz osobach fizycznych. Pobrane informacje można wykorzystać zarówno jako dane do korespondencji (w tym telefony oraz adresy email) jak i dane do faktury. Nowa funkcjonalność jest aktywna za darmo dla wszystkich klientów posiadających wykupioną usługę ITCube Asysta.

Usprawnienie interface'u graficznego - Interface systemu korzysta z nowej czcionki standaryzującej wygląd na różnych urządzeniach oraz poprawiającej czytelność prezentowanych danych. Dodatkowo wprowadzono responsywne wersje menu głównego, wszystkich menu kontekstowych oraz rezultatów wyszukiwarek. Gwarantuje to znaczną poprawę ergonomii pracy na urządzeniach mobilnych.

Aktualizacja bazy kodów pocztowych - Wewnętrzna baza kodów pocztowych została zaktualizowana oraz poszerzona o ponad 700 nowych rekordów na podstawie oficjalnego spisu Poczty Polskiej.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- dodanie funkcji definiowania godzinnego harmonogramu wysyłania mailingu,

- dodanie operacji grupowej "wartość kolumny VAT" na dokumencie handlowym,

- wprowadzenie możliwości eksportu planów sprzedażowych oraz zadaniowych do formatu CSV,

- wprowadzenie funkcji ukrywania sekcji Relacje / Kategorie produktów / Następny kontakt na formularzach Kontrahenta, Kontaktu i powiązanych,

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia Premium Handel 2.0 2017, Symfonia Forte 2017, Comarch ERP Optima 2017, WF-MAG 8.20) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2016.3 - termin wydania wersji: 2016.09.14


Eksport zadań do kalendarzy urządzeń mobilnych - W najnowszej wersji modułu ITCube SMS/ICAL wprowadzono możliwość wysyłania pojedynczych zadań w formacie tzw. zaproszeń iCalendar. Pozwala to na łatwy import tak przesłanych drogą mailową zadań z CRM do kalendarzy urządzeń mobilnych opartych o systemy Android, iOS, Windows 10 Mobile. Dodatkowo obecna już funkcja hurtowego eksportu zadań do pliku iCalendar została poszerzona o dodatkowe pola.

Plany sprzedażowe/zadaniowe dla poszczególnych klientów - Mechanizm tworzenia/kontroli planów sprzedażowych oraz zadaniowych został wzbogacony o możliwość definiowania planów dla poszczególnych klientów lub grup klientów. Dla kluczowych kontrahentów możemy zatem ustalić m.in. plany na ilość wizyt handlowych, wartość sprzedaży w zadanym czasie czy też ilości sprzedawanego asortymentu.

Rozbudowa integracji z centralami telefonicznymi SLICAN - Moduł ITCube CTI dla central SLICAN rozbudowano o funkcję przekierowania połącznia przychodzącego oraz identyfikacji numeru dla połączenia przywołanego.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- formularz dokumentu handlowego wzbogacono o dodatkowe możliwości manipulowania kolejnością pozycji,

- wprowadzenie dodatkowej/konfigurowalnej kolumny w przeglądarkach Handel->Przychody/Koszty, Intranet->Przychody/Koszty dodane, Intranet->Przychody/Koszty do akceptacji,

- rozbudowa modułu Import API o możliwość automatycznego wykrywania duplikatów numeru NIP oraz danych teleadresowych,

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia Premium Handel 2.0, Comarch ERP Optima 2016.6, WF-MAG 8.11) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2016.2 - termin wydania wersji: 2016.06.07


Dodatkowe pola związane z pozycją dokumentu handlowego - Dokumenty handlowe oraz związane z nimi wydruki rozbudowano o obsługę dodatkowych, niestandardowych pól. Wprowadzono także możliwość definiowania incydentalnych ikon produktów wykorzystywanych na potrzeby konkretnego dokumentu.

Pełniejsze wsparcie dla wielojęzycznych tłumaczeń produktów - W najnowszej wersji wprowadzono mechanizmy hurtowego importu oraz aktualizacji tłumaczeń nazw oraz opisów w ramach bazy produktowej. Dotyczy to rozbudowy zarówno importów ręcznych jak i modułu ITCube ImportAPI.

Strona startowa edytora HTML - Wprowadzono funkcję definiowania domyślnej strony startowej dla edytora HTML formularzy korespondencji mailowej, faksowej oraz listowej. Strona startowa może być dowolnym plikiem HTML bądź wygenerowanym przez system CRM podpisem pracownika.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- formularze korespondencji wzbogacone zostały o funkcję płynnego przejścia do planowania zadań oraz dodawania notatek,

- możliwość hurtowego eksportu tłumaczeń nazw/opisów produktów do formatu HTML oraz CSV,

- funkcja tłumaczeń słowników Jednostki miary, Sposoby płatności, Sposoby dostawy, która umożliwia wielojęzyczne wydruki dokumentów handlowych,

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2016.3) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2016.1 - termin wydania wersji: 2016.04.05


Integracja ITCube SMS z SerwerSMS.pl - ITCube CRM został zintegrowany z platformą SerwerSMS.pl, która oferuje możliwość wygodnej komunikacji z klientem kanałem SMS.

Szablony wydruku faktur - W najnowszej wersji wprowadzono mechanizm definiowania wydruków faktur. Umożliwia to zmianę szaty graficznej dokumentów handlowych oraz wydruk faktur wielojęzycznych.

Rozbudowanie mechanizmu akceptacji - Mechanizm akceptacji przychodów/kosztów, nieobecności oraz korespondencji grupowej został rozbudowany o możliwość definiowania niestandardowych kryteriów akceptacji oraz funkcję recznego wyznaczania osoby akceptującej.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- wprowadzenie mechanizmu akcji zbiorowych na pozycjach dokumentu handlowego (np. globalny upust, hurtowa zmiana ilości),

- rozbudowa modelu uprawnień dla rezerwacji zasobu współdzielonego,

- możliwość definiowania raportów dodatkowych w ramach menu kontekstowego pliku/skrótu,

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2016.2) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2016.0 - termin wydania wersji: 2015.11.10


Współpraca ze środowiskiem bazodanowym MariaDB - Wprowadzono możliwość współpracy ze środowiskiem bazodanowym MariaDB 10.0 (jedna z najpopularniejszych dystrybucji MySQL 5.6). Instalacje oparte o nowe środowisko oferują:

- pełną obsługę kodowania UTF-8 co gwarantuje możliwość wprowadzania danych także przy użyciu cyrylicy bądź alfabetów arabskich,

- poprawę szybkości dzięki pełnemu wykorzystaniu możliwości współczesnych systemów operacyjnych oraz sprzętu,

- brak limitów długości treści dla wysyłanej korespondencji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- rozbudowa modułu Integrator Symfonia Handel/Symfonia ERP Handel o możliwość synchronizowania tylko wybranych cen,

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2016.0, WF-MAG 8.10, Symfonia Premium 2016) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2015.2 - termin wydania wersji: 2015.09.08


Nowa wersja modułu ITCube RAPORTY - Nowa wersja modułu raportującego umożliwia generowanie analiz na dowolnym urządzeniu, w tym urządzeniach mobilnych. Wszystkie z dostępnych raportów rozszerzone zostały o dodatkowe parametry znacznie zwiększające możliwości analityczne. Dodatkowo wprowadzono możliwość generowania analiz w formacie PDF oraz funkcję kopiowania wyników do zewnętrznych aplikacji (np. MS Word, MS Excel ...).

Tłumaczenia wydruków serwisowych - Wprowadzenie mechanizmu tłumaczeń w module serwisowym umożliwia łatwą zmianę użytego słownictwa na wydrukach dokumentów serwisowych. W konsekwencji daje także możliwość konfiguracji wydruków w różnych językach.

Style wydruków dokumentów serwisowych - Obiekty gwarancji, kontraktu oraz zlecenia serwisowego rozbudowane zostały o obsługę stylów wydruku. Oprócz stylu klasycznego, który obejmuje wydruki znane z poprzednich wersji dodano styl nowoczesny. Styl ten charakteryzuje się estetycznym oraz zgodnym z najnowszymi trendami wyglądem.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- rozbudowa formularza rezerwacji zasobu współdzielonego o sekcję dokumentów,

- dodanie możliwości definiowania rejestru oraz formy płatności w module ITCube INTEGRATOR dla Symfonia Forte/Premium,

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2015.6, WF-MAG 8.00.8) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2015.1 - termin wydania wersji: 2015.06.02


Nowy wygląd wydruku ofert i zamówień - W najnowszej wersji wprowadzono pojęcie stylów wydruku. Oprócz stylu klasycznego, który obejmuje wydruki znane z poprzednich wersji dodano styl nowoczesny. Styl ten charakteryzuje się estetycznym oraz zgodnym z najnowszymi trendami wyglądem. Oferuje dodatkowo możliwość definiowania strony tytułowej, myśli przewodniej oraz podsumowania.

Większa elastyczność modułu PROJEKTY - Formularz projektu oraz etapu projektu rozbudowano o możliwość definiowania, które sekcje historii oraz pozycje menu kontekstowego mają być widoczne. Konfiguracja powyższych elementów może zostać związana z konkretnym wzorcem, na bazie którego został utworzony projekt. W wielu przypadkach gwarantuje to możliwość uproszczenia i znacznej poprawy czytelności.

Poprawa estetyki przeglądarek - Wszystkie przeglądarki zostały wzbogacone o możliwość dynamicznego ukrywania kolumny Właściciel oraz definiowania jej inicjalnej widoczności. Gwarantuje to poprawę czytelności przeglądarek, dla których według klienta, informacja ta ma charakter drugorzędny.

Automatyczny import plików - Moduł IMPORT API poszerzony został o możliwość cyklicznego importu plików. Dzięki temu możliwe jest automatyczne zasilanie bazy danymi dokumentami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych np. urządzenia skanującego.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- rozbudowa przeglądarki kontrahentów o możliwość równoczesnego filtrowania po branży, grupie, potencjale oraz sposobie pozyskania.

- poszerzenie przeglądarki działań serwisowych o konfigurowalną kolumnę dodatkową.

- rozbudowa modułu INTEGRATOR dla systemu ENOVA o podgląd pozycji dokumentu handlowego.

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2015.3, WF-MAG 8.00.6) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2015.0 - termin wydania wersji: 2015.03.31


Integracja z systemem Enova365 - Do listy systemów sprzedażowych, z którymi współpracuje ITCube CRM dołączył system Enova365. Nowa funkcjonalność gwarantuje spójną bazę kontrahentów i produktów. Z poziomu ITCube CRM użytkownicy mają także dostęp do podglądu rozliczeń z kontrahentami oraz stanów magazynowych.

Historia dokumentu sprzedażowego - Od teraz użytkownik może w kontekście oferty lub zamówienia odnotowywać notatki, zadania, maile czy też dokumenty serwisowe. Daje to możliwość łatwego prześledzenia wszystkich działań związanych z dokumentem handlowym.

Nowy format raportów graficznych - Moduł raportów graficznych rozbudowano o możliwość generowania wykresów w formie wektorowej. Dla przeglądarek obsługujących format SVG gwarantuje to znaczną poprawę czytelności i estetyki prezentowanych wykresów.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- rozbudowanie formularza "Dodaj nieobecność" o możliwość wiązania z dokumentami plikowymi.

- wprowadzenie obsługi kodowania Unicode w module ITCube SMS.

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia Forte Handel 2015, Comarch ERP Optima 2015.2, WF-MAG 8.00.2) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2014.2 - termin wydania wersji: 2014.11.20


Integracja z centralami PLATAN - Do listy central telefonicznych, z którymi współpracuje ITCube CRM dołączyły produkty firmy PLATAN (linia Proxima oraz Libra). Integracja oferuje identyfikację i prezentację danych dzwoniącego klienta oraz możliwość inicjowania połączeń bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Personalizowane menu kafelkowe - Nowy interfejs wzbogacony został o możliwość tworzenia dodatkowego, personalizowanego menu. Nowa funkcja pozwala na wybór najczęściej wykorzystywanych pozycji menu głównego oraz udostępnienie ich w postaci wygodnego menu kafelkowego.

Nowa wersja Google Maps - Mechanizm prezentacji adresów kontrahentów oraz planowania tras został oparty o najnowsze środowisko Google Maps. Gwarantuje to znaczną poprawę estetyki oraz ergonomii pracy.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- możliwość definiowania palety kolorów wykorzystywanych przez środowisko raportów graficznych.

- poprawa czytelności przypominarki systemowej poprzez dynamiczne ukrywanie pustych sekcji.

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia Premium Handel 2015, Comarch ERP Opt!ma 2015.0) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2014.1 - termin wydania wersji: 2014.10.02


Obsługa gestów - Nowy interfejs wzbogacony został o technologię wykrywania tzw. "gestów" na urządzeniach dotykowych. Dzięki temu rozwiązaniu możemy jednym pociągnięciem palca szybko akceptować zadania, edytować rekordy, dodawać nowe oferty na bazie poprzednich itp.

Poprawa ergonomii sekcji historii - W nowym ITCube zmianie uległ wygląd sekcji historii takich obiektów jak Kontrahent, Osoba kontaktowa, Projekt, Etap projektu, Dokument sprzedaży, Plik czy też Zlecenie serwisowe. Nowa szata graficzna pozwala na wyróżnienie poszczególnych sekcji poprzez użycie kolorów oraz symboli. Dodatkowo pozwala na szybkie dodawanie obiektów do historii bez konieczności używania menu kontekstowego obiektu.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- technologiczne przygotowanie modułu ITCube CTI do integracji z centralami PLATAN,

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2014.6.1) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

ITCube CRM 2014 - termin wydania wersji: 2014.07.01


Nowy interfejs - ITCube CRM w wersji 2014 wprowadzono zupełnie nowe podejście do tematu interfejsu użytkownika. Zastosowanie najnowszych trendów przekłada się na zwiększenie ergonomii oraz intuicyjności. Czytelne duże grafiki ułatwiają dodatkowo poruszanie się po systemie na urządzeniach mobilnych.

Nowoczesne technologie - W nowym ITCube CRM połączono długoletnie doświadczenie z nowoczesną technologią. Efektem czego, jest nowoczesny i bogaty w funkcjonalność system CRM, który w pełni wykorzystuje możliwości najnowszych przeglądarek internetowych.

Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

- rozbudowa modułu Import API o funkcję importu ofert,

- rozbudowa modułu Integrator o narzędzie diagnostyczne prezentujące aktualny stan połączeń pomiędzy zintegrowanymi systemami,

- graficzne oznaczanie korespondencji posiadającej załączniki,

- dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2014.3.2, WF-MAG 7.9.2.) ...

By pobrać pełną listę zmian kliknij tutaj

Formularz kontaktu


*

*
Proszę o kontakt
Nasi Klienci
  Doskonały system CRM Automatyka
  Niezawodny system CRM on-line dla branża reklamowa
  Skuteczny CRM online branża chemiczna
  Najchętniej wybierane oprogramowanie CRM w przemysle chemicznym
  Najlepszy system CRM dla motoryzacji
  Nowoczesny CRM online branża chemiczna
  Przejrzysty system CRM online dla firm z branży chemicznej
  Czytelny system CRM dla budownictwa
  Uniwersalne oprogramowanie CRM w branży IT
 • Skuteczny program CRM dla przedsiębiorstw z branży reklamowej
 • Bezpieczne oprogramowanie klasy CRM w służbie zdrowia oraz szpitalach
  Innowacyjny CRM dla przemysłu motoryzacyjnego
 • Rozbudowana apliakcja CRM on-line dla medycyny oraz farmacji
 • Niezawodny system CRM po Polsku dla teleinformatyki oraz IT
  Nowatorski system CRM online dla przemysłu chemiczego
 • Wyjątkowy CRM dla Automatyki oraz Robotyki
 • Referencje programu CRM wielu zadowolnych Klientów
  Nieszablonowy CRM online wspiera działania handlowe w firmach z branży wyposażenie wnętrz
 • Popularny program CRM po Polsku w branży budowlanej
 • Polski renomowany program CRM online
  Lubiany CRM po polsku - referencje