Webinaria on-line CRM

Webinaria

System CRM to narzędzie oddające w ręce Klienta dużą ilość cennych funkcji. Bardzo ważne jest by przyszli użytkownicy wiedzieli dokładnie jak je w pełni wykorzystać. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów organizujemy cyklicznie internetowe szkolenia z zakresu wybranych funkcji aplikacji ITCube.

Czy dodatkowe szkolenia są potrzebne?

Wdrożenie programu CRM w firmie to dopiero początek... Na etapie wdrożenia przekazywana jest oczywiście duża ilość informacji, które mają pozwolić przyszłym użytkownikom wykorzystywać system w sposób optymalny. Należy mieć jednak na uwadze, że po wdrożeniu systemu również dochodzi do pewnych zmian w samej organizacji firmy jak i otaczających nas technologiach. Jednocześnie system ITCube jest systematycznie rozwijany i jego funkcjonalność rozszerza się z roku na rok o funkcje, które nie były objęte inicjalnym szkoleniem. Dodatkowo wraz z rozwojem firmy i zatrudnianiem nowych pracowników, zmieniane są procedury i zakres obowiązków dotychczasowych użytkowników systemu. Przekłada się to na powiększającą się liczbę pracowników, którzy nie uczestniczyli nigdy w szkoleniach i w konsekwencji wykorzystują tylko cześć dostępnych funkcji systemu.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty nie ma wątpliwości, że warto rozważyć cykliczne doszkalanie pracowników co przekłada się na pełniejsze wykorzystanie zakupionego oprogramowania.

Rodzaje szkoleń internetowych

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów organizujemy cykliczne szkolenia internetowe zwane webinariami. Dzielą się one na dwie podstawowe grupy :

 • Pierwsza grupa webinariów odbywa się cotygodniowo i dotyczy wybranych zagadnień z zakresu modułu podstawowego CRM. Udział w powyższych szkoleniach nie zakłada posiadania wstępnej wiedzy. Webinarium rozpoczyna się od szczegółowego omówienia podstawowych mechanizmów wykorzystywanych przez każdego użytkownika. Następnie w zależności od wybranego tematu szkolenia omówione zostają funkcje przydatne na konkretnym stanowisku pracy.

 • Dodatkowo w cyklu miesięcznym odbywają się specjalistyczne szkolenia z zakresu modułów dodatkowych (np. projekty czy serwis). W odróżnieniu od cotygodniowych szkoleń z zagadnień podstawowych w tym przypadku zakłada się, iż uczestnik posiadł już wiedzę na temat bazowych funkcji oferowanych przez moduł CRM.

Model szkoleń

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach z zakresu naszego systemu CRM. Wiedza ta pozwala nam na oferowanie szkoleń w optymalnej formule. Główne cele, które stawiamy proponowanemu modelowi szkoleń są następujące:

 • Efektywny, łączny czas skupienia osoby szkolonej nie powinien przekraczać 4 godzin,

 • Szkolenie nie powinno paraliżować firmy. Pracownik powinien więc mieć możliwość zajęcia się najważniejszymi obowiązkami przed, w trakcie oraz po szkoleniu,

 • Granica pomiędzy biernym słuchaniem a zadawaniem pytań musi być jasno zarysowana. Formuła wykładu, w której osoby szkolone jedynie słuchają jest nużąca. Z drugiej strony możliwość zadawania pytań w dowolnym momencie przez słuchaczy wprowadza chaos.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe cele webinaria odbywają się cotygodniowo w piątek i trwają od godziny 10.00 do 15.30. Przedział czasowy od 12.00-13.00 poświęcony jest na przerwę obiadową natomiast ostatnie pół godziny to czas dedykowany dla odpowiedzi na pytania zadane podczas webinarium.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w webinarium bądź bardziej szczegółowymi informacjami na temat wybranego bloku tematycznego prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego bądź przesłanie pytania na adres webinarium@itcube.pl.

Bloki tematyczne

W skład podstawowego cyklu szkoleń, które nie wymagają od uczestnika wstępnej wiedzy, wchodzą następujące bloki tematyczne:

 • Moduł CRM podstawy + Zarządzanie czasem pracy (notatki, nieobecności, zadania, kalendarze, plany zadaniowe, raporty związane z omawianymi tematami ...)

 • Moduł CRM podstawy + Marketing (korespondencja wychodząca, korespondencja przychodząca, mailingi grupowe, raporty związane z omawianymi tematami ...)

 • Moduł CRM podstawy + Handel (baza produktowa, oferty, zamówienia, koszty, plany sprzedażowe, pulpit managera, raporty związane z omawianymi tematami ...)

 • Moduł CRM podstawy + Administracja (plik konfiguracyjny, użytkownicy systemu, słowniki systemowe, dodatkowe pola, dodatkowe formularze, akcje zbiorowe, kopia zapasowa, eksport danych ...)

W skład dodatkowego cyklu szkoleń, które wymagają od uczestnika znajomości podstawowego modułu CRM, oferujemy następujące bloki tematyczne :

 • Moduł PROJEKTY (baza wzorców projektów, projekt jako niezależny wątek historii, projekt jako powtarzalna procedura, zależności pomiędzy etapami projektu, kalendarze projektowe, pulpit koordynatora projektu, raportowanie w module PROJEKTY ... )

 • Moduł SERWIS (baza maszyn, gwarancje, kontrakty, zlecenia, działania serwisowe, wypożyczenia, kalendarze serwisowe, pulpit koordynatora serwisu, raportowanie w module SERWIS ... )

Harmonogram szkoleń

Poniżej przedstawiono harmonogram szkoleń na nadchodzące tygodnie:

 • 2019-10-18 - Moduł CRM podstawy + Zarządzanie czasem pracy

 • 2019-10-25 - Moduł CRM podstawy + Marketing

 • 2019-10-31 - Moduł CRM podstawy + Handel

 • 2019-11-08 - Moduł CRM podstawy + Administracja

 • 2019-11-15 - Moduł SERWIS

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś
zainteresowany
napisz do nas!

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem danych jest ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna z siedziba w Krakowie, przy ul. Łużyckiej 42/43, 30-658 Kraków. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.