ITCube 2015.2 on-line CRM

ITCube 2015.2

Wersja 2015.2 programu ITCube została udostępniona Klientom w dniu 8 września 2015 roku. Najistotniejszą zmianą w tej wersji była zupełnie nowa odsłona modułu raportującego.

Nowe funkcjonalności dostępne od wersji 2015.2:

 

  • Nowa wersja modułu RAPORTY – Nowa wersja modułu raportującego umożliwia generowanie analiz na dowolnym urządzeniu, w tym urządzeniach mobilnych. Wszystkie z dostępnych raportów rozszerzone zostały o dodatkowe parametry znacznie zwiększające możliwości analityczne systemu CRM. Dodatkowo wprowadzono możliwość generowania analiz w formacie PDF oraz funkcję kopiowania wyników do zewnętrznych aplikacji (np. MS Word, MS Excel).

  • Tłumaczenia wydruków serwisowych - Wprowadzenie mechanizmu tłumaczeń w module serwisowym umożliwia łatwą zmianę użytego słownictwa na wydrukach dokumentów serwisowych. W konsekwencji daje także możliwość konfiguracji wydruków w różnych językach.

  • Style wydruków dokumentów serwisowych - Obiekty gwarancji, kontraktu oraz zlecenia serwisowego rozbudowane zostały o obsługę stylów wydruku. Oprócz stylu klasycznego, który obejmuje wydruki znane z poprzednich wersji programu CRM dodano styl nowoczesny. Styl ten charakteryzuje się estetycznym oraz zgodnym z najnowszymi trendami wyglądem.
  • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja oprogramowania do zarządzania relacjami z Klientami to kolejny krok w kierunku zwiększenia wygody pracy, szybkości oraz niezawodności. W wersji tej wprowadzono liczne udogodnienia związane z ergonomią pracy.  Poniżej wskazano kilka wybranych zmian funkcjonalnych, które zasługują na szczególną uwagę:

    - Rozbudowa formularza rezerwacji zasobu współdzielonego (przykładowo: sali konferencyjnej, samochodu, rzutnika) o sekcję dokumentów. Dzięki temu osoby pracujące w oprogramowaniu klasy CRM będą mogły dołączyć do rezerwacji dowolny plik.

    - Dodanie możliwości definiowania rejestru oraz formy płatności w module INTEGRATOR dla  programu handlowego - Symfonia Forte/Premium.

    - Dostosowanie modułu integracyjnego systemy CRM do najnowszych wersji programów ERP  (Comarch ERP Optima 2015.6 oraz WF-MAG 8.00.8).