ITCube 2018.0 on-line CRM

Wersja 2018.0

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z Klientami - ITCube w wersji 2018.0 zostało udostępnione Klientom w dniu 17 października 2017 roku. Najważniejszą nowości dostępną w wersji 2018 jest integracja z serwerem LDAP.

 

Wersja 2018.0 - lista nowości:

 

 • Produkty komplementarne - Wprowadzono mechanizm "Dodatków" pozwalający na definiowanie logicznych powiązań w bazie oferowanych produktów. Tak zapisane relacje wykorzystywane są podczas tworzenia dokumentów handlowych w celu automatycznego uzupełnianie listy pozycji o dodatkowe/komplementarne produkty.

 • Moduł LDAP - Lista dostępnych modułów w oprogramowaniu do zarządzanie relacjami z Klientami została poszerzona o LDAP. Rozwiązanie to pozwala na synchronizację haseł wykorzystywanych przez system (Autoryzacja, SMTP, IMAP) z zewnętrznym serwerem LDAP kompatybilnym z protokołem Active Directory.

 • Historia dokumentu zakupu - Dokumenty zakupu rozbudowano o możliwość wiązania z notatką, zadaniem, korespondencją wysłaną, korespondencją odebraną oraz gwarancją.
 • Inne funkcje - w nowej wersji programu CRM wprowadzono wiele ważnych usprawnień takich jak:

  - udostępnienie pełnej dokumentacji systemu w języku angielskim,

  - optymalizacja mechanizmu eksportu produktów gwarantująca szybszą pracę dla dużych baz produktowych,

  - rozbudowa modułu SMS/ICAL o obsługę czasu w formacie UTC,

  - dostosowanie integracji do aktualnych wersji aplikacji ERP. W wersji 2018.0 moduł integracyjny współpracuje z programem Comarch Erp Optima 2017.6 oraz WAPRO MAG 8.30.