ITCube 2018.2 on-line CRM

Wersja 2018.2

W najnowszej wersji naszego systemu do zarządzania relacjami z Klientami postawiono nacisk na dostosowanie programu do wymogów technicznych, które ma spełniać oprogramowanie przechowywujące dane osobowe. Wersja 2018.2 dostępna jest od dnia 26 marca 2018 roku.

Funkcjonalności:

 

 • Wsparcie dla wymogów RODO - Najnowsza wersja naszego programu CRM wyposażona została w szereg usprawnień dotyczących bezpieczeństwa tak by pomóc Klientom w dostosowaniu do nowych wymogów prawnych związanych z nową ustawą o ochronie danych osobowych. W wersji tej wprowadzono między innymi:

  - Mechanizm czasowego blokowania dostępu do systemu po zadanej ilości nieudanych prób logowania.

  - Funkcja obligatoryjnej rotacji haseł użytkowników z kontrolą poprzednio użytych haseł. Tym samym program czuwa aby użytkownicy aplikacji CRM nie zmieniali hasła na wartości, które wcześniej były już używane.

  - Nowy typ pól w module FORMULARZE pozwalający na zapisanie wrażliwych danych w postaci szyfrowanej algorytmem kryptograficznym Advanced Encryption Standard.

  -Rozbudowa systemu uprawnień katalogów dokumentów w celu ograniczenia możliwości wysyłania dowolnych plików graficznych pocztą elektroniczną (co czyni je publicznie dostępnymi).

  -Zabezpieczenie przed osadzeniem systemu w ramach zewnętrznej aplikacji/domeny w celu próby wyłudzenia informacji.

  -Zabezpieczenie przed zapisaniem złośliwych skryptów JAVASCRIPT w polach tekstowych w celu próby przechwycenia danych sesyjnych.

  -Możliwość aktywnego blokowania sesji użytkownika, które nie są zabezpieczone protokołem SSL.

 • Obsługa formatu VCARD. W celu szybkiego przenoszenia danych osób kontaktowych do  urządzeń mobilnych nasz program customer relationship managment wprowadził mechanizm eksportu wizytówek kontaktów do powszechnie używanego formatu VCARD.

 • Nowe możliwości wyszukiwarek oraz eksportów. Wszystkie wyszukiwarki dostępne w programie oraz narzędzia do eksportu kontrahentów/osób kontaktowych wzbogacone zostały o możliwość definiowania 10 niestandardowych kolumn. Funkcja ta dostępna jest jedynie dla instalacji opartych o bazę danych MariaDB.

 • Inne udogodnienia.  W wersji 2018.2 wprowadzono kolejne funkcjonalności, które mają na celu poprawę wygody pracy oraz zwiększenie możliwości oprogramowania:

  - pola adresów na formularzu wysyłania korespondencji elektronicznej oferują dynamiczne listy podpowiedzi,

  - zwiększenie ilości dostępnych pól dodatkowych na formularzu "Przychód/Koszt" do 15,

  - mechanizm pozostawiania śladu kliknięć dla sekcji Kontakty formularza "Kontrahent" oraz sekcji etapy na podglądzie projektu,

  - blokada renegocjacji protokołu SSL przez przeglądarkę internetową w celu obniżenia poziomu zabezpieczeń (wymaga środowiska JAVA 1.8),