Diagram Gantta

Diagram Gantta to jeden z rodzajów wykresów przedstawiających zdarzenia rozplanowane w czasie. Zazwyczaj zdarzenia są przedstawione w postaci bloków rozmieszczone na osi czasu. Diagram Gantta jest bardzo często stosowany w zarządzaniu projektami, gdzie na osi czasu są prezentowane etapy projektu lub poszczególne zadania. Poniżej przedstawiono kalendarz projektów z systemu ITCube w postaci diagramu Gantta:

Diagram Gantta w CRM

PoprzednieNastępne