Application Service Provider

ASP (z ang. Application Service Provider) – pojęcie związane ze świadczeniem usług polegających na wynajmie programów komputerowych w sieci Internet. W modelu ASP dostawca programu rozlicza się z użytkownikiem końcowym na zasadzie opłat czasowych proporcjonalnych do stopnia korzystania zakupionej usługi. W modelu ASP producent oprogramowania rezygnuje ze sprzedaży licencji.

 

Następne