ITCube 2016.2 on-line CRM

ITCube 2016.2

Z dniem 7 czerwca 2016 roku została udostępniona Klientom kolejna odsłona programu do zarządzania relacjami z Klientami - ITCube 2016.2 Nowa wersja skoncentrowana jest na rozbudowie funkcjnonalności związanej z zarządzaniem dokumentami handlowymi.

Nowa funkcje dostępne w wersji 2016.1:

 

 • Dodatkowe pola związane z pozycją dokumentu handlowego – Dokumenty sprzedażowe oraz związane z nimi wydruki rozbudowano o obsługę dodatkowych, niestandardowych pól. Wprowadzono także możliwość definiowania incydentalnych ikon produktów wykorzystywanych na potrzeby konkretnego dokumentu. Pola dodatkowe definiuje się na etapie wdrożenia programu crm, ale oczywiście w późniejszym terminie można rekonfigurować system.

 • Pełniejsze wsparcie dla wielojęzycznych tłumaczeń produktów - W najnowszej wersji wprowadzono mechanizmy hurtowego importu oraz aktualizacji tłumaczeń nazw oraz opisów w ramach bazy produktowej. Dotyczy to rozbudowy zarówno importów ręcznych jak i modułu ImportAPI.

 • Strona startowa edytora HTML - Wprowadzono funkcję definiowania domyślnej strony startowej dla edytora HTML formularzy korespondencji mailowej, faksowej oraz listowej. Strona startowa może być dowolnym plikiem HTML bądź wygenerowanym przez system podpisem użytkownika systemu CRM.
 • Usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja oprogramowania klasy CRM to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, szybkości oraz wygody pracy. Z wielu drobnych usprawnień warto wymienić następujące zmiany:

  - formularze korespondencji wzbogacone zostały o funkcję płynnego przejścia do planowania zadań oraz dodawania notatek,

  - możliwość eksportu tłumaczeń nazw/opisów produktów do formatu HTML oraz CSV,

  - funkcja tłumaczeń słowników Jednostki miary, Sposoby płatności, Sposoby dostawy, która umożliwia wielojęzyczne wydruki dokumentów handlowych,

  - dostosowanie modułu integracyjnego do najnowszej wersji oprogramowania handlowego: Comarch ERP Optima 2016.3