ITCube 2016.3 on-line CRM

Wersja 2016.3

ITCube w wersji 2016.3 został udostępniony w dniu 14 września 2016 roku. Kolejna wersja programu do zarządzania relacjami z Klientami skoncentrowana jest na rozbudowie planów sprzedażowych oraz zadaniowych, a także na integracji z urządzeniami mobilnymi i nowymi centralami telefonicznymi.

 

Nowości:

 

 • Eksport zadań do kalendarzy urządzeń mobilnych – W najnowszej wersji modułu SMS/ICAL wprowadzono możliwość wysyłania pojedynczych zadań w formacie tzw. zaproszeń iCalendar. Pozwala to na łatwy import tak przesłanych zadań do kalendarzy urządzeń mobilnych opartych o systemy Android, iOS, Windows 10 Mobile. Dodatkowo obecna już funkcja hurtowego eksportu zadań do pliku iCalendar została poszerzona o dodatkowe pola.

 • Plany sprzedażowe/zadaniowe dla poszczególnych klientów - Mechanizm tworzenia oraz kontroli planów sprzedażowych i zadaniowych został wzbogacony o możliwość definiowania planów dla poszczególnych klientów lub grup klientów. Dla kluczowych kontrahentów w systemie CRM możemy zatem ustalić m.in. plany na ilość wizyt handlowych, wartość sprzedaży w zadanym czasie czy też ilości sprzedawanego asortymentu.

 • Rozbudowa integracji z centralami telefonicznymi SLICAN - Moduł CTI dla central SLICAN rozbudowano o funkcję przekierowania połączenia przychodzącego oraz identyfikacji numeru dla połączenia przywołanego.
 • Inne użyteczne funkcje - nowa wersja oprogramowania klasy customer relationship management to kolejny krok w kierunku poprawienia wygody użytkowania programu. Z pośród wielu udogodnień należy zwrócić największą uwagę na następujące funkcjonalności:

  - formularz dokumentu handlowego wzbogacono o dodatkowe możliwości manipulowania kolejnością pozycji,

  - wprowadzenie dodatkowej, konfigurowalnej kolumny w przeglądarkach:
  Handel->Przychody/Koszty,
  Intranet->Przychody/Koszty dodane,
  Intranet->Przychody/Koszty do akceptacji,

  - rozbudowa modułu Import API o możliwość automatycznego wykrywania duplikatów numeru NIP oraz danych teleadresowych,

  - dostosowanie modułu INTEGRATOR do następujących programów klasy ERP:
  Symfonia Premium Handel 2.0,
  Comarch ERP Optima 2016.6,
  WF-MAG 8.11