ITCube 2017.1 on-line CRM

Wersja 2017.1

Wersja 2017.1 została wydana w dniu 8 marca 2017 roku. Najważniejsze zmiany koncentrowały się na dostosowaniu systemu CRM do współczesnych wymagań technologicznych dotyczących przeglądarek internetowych oraz protokołu mailowego.

 

Nowe funkcje dostępne od wersji 2017.1:

 

 • Eksport działań serwisowych do kalendarzy urządzeń mobilnych – W najnowszej wersji modułu SMS/ICAL wprowadzono możliwość wysyłania pojedynczych działań serwisowych w formacie tzw. zaproszeń iCalendar. Pozwala to na łatwy import tak przesłanych informacji do kalendarzy urządzeń mobilnych opartych o systemy operacyjne Android, iOS lub Windows 10 Mobile.

 • Usprawnienie interface`u graficznego - Interface systemu CRM korzysta obecnie z wektorowych ikon co poprawia jego czytelność na urządzeniach wymuszających skalowanie obrazu (np. urządzenia mobilne, komputery stacjonarne z monitorami o bardzo wysokiej rozdzielczości).

 • Nowe możliwości modułu MAIL - Najnowsza wersja modułu MAIL naszego oprogramowania CRM rozbudowana została o obsługę protokołu START TLS, większą ilość filtrów na przeglądarkach korespondencji wychodzącej/przychodzącej. Moduł mailowy umożliwia także definiowania harmonogramu wysyłania korespondencji grupowej. Funkcja ta pozwala na podział dużych mailingów na mniejsze części tak by dla przykładu wysyłane były one tylko nocą.
 • Dodatkowe funkcje - w nowej wersji naszego programu CRM wprowadzono kilka istotnych rozwiązań, ważnych z punktu widzenia ergonomii oraz wygody pracy:

  - dostosowanie podsystemu wyświetlania map do nowych wymogów kodowania polskich znaków przeglądarki FF>=50,

  - rozbudowa formularza dodawania działania serwisowego o funkcję wykrywania kolizji z nieobecnościami oraz innymi działaniami serwisowymi,

  - rozszerzenie możliwości modułu INTEGRATOR dla systemu Symfonia o obsługę większej ilości poziomów cenowych oraz definicji cen typu netto/brutto,

  - rozbudowa modułu Import API o możliwość zapisywania dokumentów handlowych częściowo rozliczonych,

  - dostosowanie modułu integrującego aplikację crm z systemami handlowymi tak aby działała poprawnie z najnowszymi wersjami programów Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL.