ITCube 2017.2 on-line CRM

Wersja 2017.2

W dniu 29 czerwca 2017 roku została wypuszczona kolejna odsłona programu ITCube. W najnowszej wersji wprowadzono integrację z systemem klasy ERP - Streamsoft Prestiż.

 

Nowości w wersji 2017.2:


 

 • Poprawa ergonomii interface`u użytkownika – W najnowszej wersji oprogramowania ITCube wprowadzono nowe funkcje związane z interface`em, takie jak:

  - interaktywne podświetlanie i powiększanie głównych informacji na formularzu,

  - blokowe linki, skalowanie kontekstowych menu oraz list rekordów dla urządzeń mobilnych,

  - mechanizm pozostawiania śladu kliknięć pozwalający na graficzne oznaczanie danych już wyświetlonych w ramach danego formularza,

  - nowy sposób zaznaczania pól wyboru typu checkbox/radiobutton umożliwiający wykorzystanie opisującego tekstu.

 • Integracja z StreamSoft Prestiż - Lista systemów sprzedażowych wspieranych przez moduł  INTEGRATOR poszerzona o aplikację StreamSoft Prestiż.
 • Inne usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja naszego systemu CRM to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody, szybkości pracy oraz dostosowanie do zmieniającego się otoczenia teleinformatycznego. Z dużej ilości drobnych, ale bardzo istotnych usprawnień warto wymienić:

  - rozbudowę formularza "Zmień hasło" o możliwość zmiany hasła SMTP oraz hasła IMAP. Dzięki temu  użytkownik systemu CRM może we własnym zakresie zmieniać hasła związane ze skrzynką pocztową.

  - dostosowanie interface`u eksportu danych dla formatu CSV do wymogów przeglądarki Firefox 54.0,

  - dodanie typu "lista rozwijana" dla pól dodatkowych związanych z pozycją dokumentu handlowego (oferta, zamówienie, faktura),

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych firmy Comarch S.A. Zmiany dotyczą programów Comarch ERP XL 2017.1 oraz Comarch ERP Optima 2017.3.