CRM FORMULARZE on-line CRM

Dodatkowe formularze w systemie CRM

Moduł FORMULARZE udostępnia mechanizmy definiowania oraz dodawania dowolnej ilości indywidualnych kartotek w programie CRM. Formularze tworzone mogą być przez Klienta we własnym zakresie bez konieczności ingerencji ze strony producenta oprogramowania CRM. Gwarantuje to możliwość swobodnej rozbudowy systemu CRM o elementy oddające specyfikę działalności danego przedsiębiorstwa. Najczęściej definiowane formularze przez klientów to: reklamacje, ankiety, dziennik korespondencji itd.

01

Definiowanie indywidualnych formularzy

Tworzenie nowych obiektów w systemie CRM dzięki modułowi FORMULARZE jest bardzo proste i nie wymaga żadnej wiedzy informatycznej. Administrator programu ogranicza się jedynie do podania nazwy formularza, listy pól oraz jego pozycji w menu. Dla każdego z pól definiuje także jego typ. Podejście takie umożliwia bardzo szybkie budowanie formularzy w aplikacji do zarządzania relacjami z klientami dopasowanych w 100% do specyfiki firmy.

CRM Formualrze
02

Wyszukiwanie oraz eksport danych

Po dodaniu nowego formularza nasz system CRM automatycznie generuje przeglądarkę z nim związaną. Administrator aplikacji może wskazać, które pola z formularza będą służyły do wyszukiwania danych. Tak utworzona przeglądarka nie różni się niczym od tych standardowo wbudowanych w systemie zarządzania relacjami z klientami. Umożliwia zaawansowane wyszukiwanie danych, sortowanie względem dowolnej z kolumn, dodawanie, ukrywanie kolumn. Dodatkowo użytkownicy mający odpowiednie uprawnienie mogą eksportować dane z dodatkowych formularzy do formatu CSV a następnie analizować je w programie Excel.

Eksport formularzy crm
03

Mobilny dostęp do formularzy

Dzięki responsywnemu interfejsowi użytkownika osoby pracujące zdalnie mogą mieć dostęp do zdefiniowanych formularzy. Na karcie opisującej zdefiniowany formularz administrator systemu CRM zaznacza czy dany obiekt ma być widoczny w mobilnej wersji. Dzięki temu Klient we własnym zakresie może zdefiniować formatki, które mobilny pracownik będzie wypełniał będąc u Klienta.

Mobilny formularz crm

Wykorzystanie formularzy jako kalkulacje

Moduł FORMULARZE umożliwia dodatkowo tworzenie kalkulacji wykorzystywanych w programie do zarządzania relacjami z Klientami w procesie przygotowywania ofert oraz zamówień. I tak oprócz standardowych mechanizmów ułatwiających sporządzenie dokumentu handlowego, takich jak poziomy cenowe czy automatycznie naliczane upusty, pozwala na definiowanie tzw. kalkulacji czyli "przepisów", na podstawie których obliczona zostaje cena końcowa.

Pełna integracja z interface'em

Nowe formularze mogą zostać w pełni zintegrowane z interfejsem systemu CRM. Administrator programu możemy je wobec tego umieścić w dowolnym miejscu menu głównego oraz menu kontekstowych innych obiektów. Do nas należy także decyzja w jaki sposób obiekty opisywane przez nowy formularz będą widoczne w sekcjach historycznych formularzy nadrzędnych czyli kontrahenta, osoby kontaktowej, produktu, dokumentu, zlecenia serwisowe, projektu czy etapu projektu.

Moduł Formularze

4.4 5 z 8 1

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś
zainteresowany
napisz do nas!

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem danych jest ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna z siedziba w Krakowie, przy ul. Łużyckiej 42/43, 30-658 Kraków. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.