Możliwości konfiguracji on-line CRM

Duże możliwości konfiguracji

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z Klientami - ITCube to narzędzie wysoce elastyczne i skalowalne. Firmy, które zdecydowały się na zakup naszego programu mogą we własnym zakresie konfigurować zachowanie systemu. Obejmuje to możliwość zmiany wartości dowolnych pól słownikowych a także użytej nomenklatury - w tym przetłumaczenie systemu na dowolny język obcy. Poniżej opisano bardziej szczegółowo wybrane mechanizmy pozwalające na dostosowanie oprogramowania CRM do indywidualnych potrzeb Klienta.

Personalizacja wyglądu według indywidualnych potrzeb

Każdy użytkownik systemu ITCube może skonfigurować pulpit we własnym zakresie, co pozwoli mu na wyświetlenie tylko tych informacji, które faktycznie go interesują. Dodatkowo system CRM pozwala na rozszerzenie pulpitu o niestandardowe raporty oraz linki do zewnętrznych stron www.

Rozbudowa programu CRM o dodatkowe pola

Oprogramowanie oferuje możliwość definiowania dodatkowych pól, co pozwala na łatwe odnotowywanie niestandardowych informacji. Mechanizm ten dostępny jest praktycznie na każdym formularzu systemu a dodatkowe dane mogą być także wykorzystane w systemowych wyszukiwarkach oraz raportach.

Rozbudowa systemu o dodatkowe formularze

Moduł FORMULARZE został stworzony z myślą o najbardziej wymagających Klientach, którzy oczekują od oprogramowania CRM gotowości na nowe pomysły i funkcjonalności. Dzięki powyższemu modułowi Klient może stworzyć we własnym zakresie zupełnie nowy formularz decydując m.in. o tym z jakich pól ma się składać, który z użytkowników CRM może z niego korzystać oraz w jakim zakresie zostanie on zintegrowany z interfejsem aplikacji. Typowym przykładem wykorzystania modułu może być stworzenie ankiety, reklamacji, kalkulatora usługi czy też ewidencji pism przychodzących i wychodzących.

Elastyczny model uprawnień

System ITCube umożliwia Klientowi swobodne odwzorowanie tabeli uprawnień i struktury firmy. Konfigurując kartę użytkownika w naszym systemie CRM administrator decyduje o tym do których funkcji konkretny użytkownik będzie miał dostęp oraz jakie informacje zapisane w bazie CRM będzie on mógł widzieć lub modyfikować. Przykładowo, możliwe jest łatwe skonfigurowanie bazy danych tak, aby każdy handlowiec widział tylko wybranych klientów oraz swoje zadania, notatki, pliki czy dokumenty handlowe. Przełożony natomiast będzie miał wgląd w dane wprowadzane przez wszystkich swoich podwładnych. Model uprawnień definiuje się zazwyczaj podczas wdrożenia systemu, ale nic nie szkodzi aby w późniejszym czasie administrator dokonał rekonfiguracji ustawień.

Otwartość, czyli import danych z zewnętrznych źródeł

CRM stworzony przez ITCube Software posiada moduł kierowany do firm, którym zależy na możliwości zasilania bazy crm danymi ze źródeł zewnętrznych - sklepów internetowych, stron WWW czy innych aplikacji. Moduł IMPORT API pozwala na wymianę danych pomiędzy aplikacją zewnętrzną oraz programem CRM w zakresie bazy kontrahentów, osób kontaktowych, produktów, notatek, zadań, plików oraz dokumentów handlowych.

Możliwość integracji z programami handlowymi

Klientom, którym zależy na posiadaniu zintegrowanego rozwiązania informatycznego moduł INTEGRATOR oferuje możliwość połączenia oprogramowania CRM z zewnętrzną aplikacją handlową. Integracja taka gwarantuje, iż wszystkie informacje posiadane przez firmę na temat danego klienta dostępne będą z poziomu jednej aplikacji. Aktualność danych jest szczególnie ważna w przypadku danych newralgicznych jak zaległości w płatnościach czy informacja o stanach magazynowych. Ponadto integracja pozwala na uniknięcie sytuacji, w której te same dane wpisywane są kilkukrotnie w oddzielnych systemach generując więcej pracy oraz prowokując błędy.

Rozbudowa aplikacji CRM o niestandardowe raporty

Oprócz dużej ilości raportów podstawowych, nasz system CRM umożliwia Klientowi wykorzystanie także dodatkowych analiz, stworzonych przez producenta oprogramowania CRM na jego indywidualne życzenie. Dzięki temu Klient ma pewność, że funkcjonalność systemu będzie zawsze dostosowana do zmieniających się wymagań.

Wykorzystanie dodatkowych plugin'ów

Przy udziale producenta można wzbogacić aplikację CRM o mechanizmy wykonywania "niestandardowych akcji". Możliwe jest zatem m.in.: zdefiniowanie pól obowiązkowych, sprawdzanie poprawności i rzetelności danych wpisywanych przez pracowników oraz automatyczne uzupełnianie wartości pól na podstawie zadanych wzorów. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego wysyłania maili z informacją o ważnym zdarzeniu. Maile wysyłane mogą być zarówno do użytkowników systemu jak i do Klientów (np.: poinformowanie o zakończeniu realizacji zlecenia serwisowego).