Korzyści biznesowe on-line CRM

Korzyści biznesowe

Wdrażając oprogramowanie do zarządzania relacjami z Klientami firma uzyskuje szereg wymiernych korzyści biznesowych. Poprawiając relacje z Klientami nie tylko zyskujemy wizerunkowo ale przede wszystkim poznajemy oczekiwania kontrahentów oraz ich upodobania zakupowe. Te wszystkie działania rozpatrywane w dłuższym horyzoncie czasowym zawsze przekładają się na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Przyglądnijmy się najważniejszym korzyściom jakie firma uzyska wdrażając dobry system CRM.

Lepsza obsługa Klienta dzięki CRM

Szybki oraz łatwy dostęp do informacji opisujących dotychczasową współpracę pozwala na przeznaczenie większej ilości czasu na działania związane bezpośrednio z obsługą Klienta. Wdrażając system CRM handlowcy będą pracować znacznie bardziej wydajniej i efektywniej a zaoszczędzony w ten sposób czas mogą wykorzystać na działania sprzedażowe.

Identyfikacja najbardziej dochodowych podmiotów w CRM

Kompleksowe informacje o Kliencie oraz mechanizmy segmentacji pozwalają na identyfikację najbardziej dochodowych podmiotów oraz skierowanie działań handlowych i marketingowych w ich kierunku. Nie warto marnować czasu oraz pieniędzy na mało perspektywicznych Klientów skoro system crm może wskazać grupę odbiorców, na których należy się skoncentrować. Dzięki programowi CRM możemy w łatwy sposób dostosować działania handlowe do zasady pareto mówiącej, że 20 procent Klientów generuje 80 procent zysku firmy.

Uodpornij firmę na rotację pracowników

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Klientem pozwalają na płynne przejmowanie kontaktów oraz obowiązków pracownika w przypadku jego nieobecności. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużej rotacji pracowników. Pomoc wewnętrzna w programie CRM gwarantuje szybkie rozwiązywanie problemów, z którymi firma miała już uprzednio kontakt (np. naprawa maszyn w dziale serwisowym).

 

Optymalizacja oraz racjonalizacja kosztów

Mechanizmy planowania oraz synchronizacji zadań wykluczają możliwość duplikowania czynności przyczyniając się do redukcji wydatków. Moduł kontroli generowanych kosztów racjonalizuje wydatki związane z wyjazdami, delegacjami itp. System CRM udostępnia także wiele raportów, dzięki którym sprawdzimy ile faktycznie zarobiliśmy na obsłudze danego Klienta czy zweryfikujemy rentowność projektu.

Zwiększenie skuteczności działań handlowych

Narzędzia zaawansowanej analizy danych historycznych w systemie do zarządzania relacjami z Klientami umożliwiają wykorzystanie wniosków wyciągniętych z poprzednich sukcesów bądź porażek w celu zwiększenia skuteczności przyszłych działań handlowych. Poznanie upodobań zakupowych klientów umożliwia przedstawienie bardziej dopasowanej oferty czym zwiększamy prawdopodobieństwo zakupu. Warto także analizować sprzedaż w celu poznania jakie grupy kontrahentów są dla firmy najbardziej perspektywiczne, które regiony generują największy zysk a także w jaki sposób trafiają do nas Klienci. Dzięki takim informacjom możemy bardziej skutecznie planować działania handlowe i marketingowe.

Poprawa satysfakcji oraz lojalności Klienta

Dostęp do spójnego źródła informacji w programie customer relationship management poprzez wszystkich pracowników gwarantuje jednolity przekaz informacji niezależnie od osoby, z którą kontaktuje się Klient. Synchronizacja działań utwierdza Klienta w przekonaniu, iż firma zna jego potrzeby i jest go w stanie kompetentnie obsłużyć. System CRM umożliwia także szybszą obsługę dzięki automatyzacji czynności handlowych. Poprawa komunikacji z Klientami bardzo korzystnie wpływa na postrzeganie firmy. Warto także pomyśleć o jak najlepszej obsłudze posprzedażowej. Bardzo często kontakt w sprawie reklamacji lub naprawy serwisowej determinuje opinię o naszej firmie.