Korzyści techniczne on-line CRM

Korzyści Techniczne

Wdrażając system CRM firma osiąga nie tylko korzyści biznesowe ale także techniczne. Dzięki dobremu systemowi CRM przedsiębiorstwo może przechowywać dane w bezpieczny, sformalizowany sposób, a w przypadku danych osobowych przetwarzać je zgodnie z obowiązującym prawem. Nowoczesny program crm  umożliwia dostęp do informacji online z dowolnego urządzenia. Poniżej zamieszczono najważniejsze korzyści techniczne wynikające z zastosowania nowoczesnej aplikacji customer relationship management

Pełna mobilność zastosowanej technologii

Oprogramowanie ITCube gwarantuje mobilny dostęp do systemu CRM poprzez Internet (on-line) z dowolnej lokalizacji, przy użyciu standardowych przeglądarek WWW dostępnych na komputerach stacjonarnych, notebookach, tabletach czy smartfonach. Połączenie z serwerem jest realizowane poprzez bezpieczny protokół https.

Otwarta architektura systemu

Architektura naszego programu CRM gwarantuje łatwość w integracji z rozwiązaniami zewnętrznymi. Jako przykład można tutaj podać systemy handlowe, środowiska raportujące, kalendarze w urządzeniach mobilnych, serwisy służące do komunikacji z Klientem za pomocą wiadomości tekstowych SMS.


Gotowość na wzrost ilości danych oraz potrzeb funkcjonalnych

Wykorzystanie skalowalnych technologii oraz stały rozwój oprogramowania CRM gwarantują szybkość pracy aplikacji przy obsłudze dużych ilości informacji oraz dostęp do wielu nowych modułów. Nasz system CRM oparty został o nowoczesne oraz sprawdzone technologie. Dzięki temu pracuje stabilnie współpracując ze wszystkimi znaczącymi systemami operacyjnymi.

 

 

Bezpieczeństwo danych

Dzięki programowi CRM dane są gromadzone w jednym, scentralizowanym punkcie a dostęp do nich jest precyzyjnie określony. Za pomocą praw i uprawnień administrator programu może definiować kto ma dostęp do określonych informacji oraz kto może je modyfikować. CRM wprowadza porządek, bezpieczeństwo oraz umożliwia uniknięcie sytuacji, w której ważne dane są przechowywane na komputerach pracowników. Jest to szczególnie istotne przy dużej rotacji pracowników – CRM ułatwia zabezpieczenie danych i chroni przed nieupoważnionym dostępem do nich.

Działaj zgodnie z RODO

Nasz program  do zarządzania relacjami z Klientami umożliwia dostosowanie procedur wykorzystywanych w firmie do nowej ustawy o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).  System ITCube spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra dotyczącym wymogów technicznych, które mają spełniać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.