Pakiet ITCube to system CRM umożliwiający gromadzenie w jednym miejscu najważniejszych informacji o Klientach. Program pozwala na uporządkowanie całej wiedzy – od momentu pozyskania Klienta poprzez kolejne etapy współpracy, aż po zagadnienia opieki posprzedażnej oraz serwisu.

ITCube PROJEKTY

ITCube PROJEKTY to narzędzie wspomagające zespołową realizację długoterminowych projektów w programie CRM. Dzięki niemu uzyskuje się pełną kontrolę nad procesami przebiegającymi w przedsiębiorstwie. W ramach danego projektu pracownicy wyznaczeni do jego realizacji wymieniają informacje, delegują zadania, wprowadzają informacje o sprzedaży, zgłaszają nieobecności oraz generowane koszty.

 • Historia projektu jako odrębny wątek współpracy z klientem
  Projekt w CRM on-line
 • Lista aktywnych projektów oraz ich etapów zawsze pod ręką
  Monitorowanie aktywnych projektów on-line
 • Planowanie zależności pomiędzy kluczowymi etapami projektu
  Kalendarze projektów w systemie CRM
 • Szczegółowe analizy dotyczące zyskowności projektu
  Kontrola kosztów w zarządzaniu projektami
 • Kontrola oraz analiza projektów i ich etapów
  Pulpit menagera - Projkety w CRM

Realizacja wieloetapowych projektów

Realizuj wieloetapowe projekty w systemie CRM

Moduł PROJEKTY oferuje możliwość tworzenia projektów o dowolnie złożonej strukturze. Dla każdego z projektów wyznaczony zostaje zespół realizujący, zbiór etapów oraz docelowa grupa klientów. Ponad to użytkownik definiuje ramy czasowe zakończenia poszczególnych etapów, planowany koszt oraz zysk na poszczególnych etapach realizacji projektu. Dzięki temu użytkownik w systemie CRM może łatwo sprawdzić zyskowność projektu.

Definiowane wzorców projektowych

Definiuj wzorce projektowe w systemie CRM on-line

Bardzo często w ramach jednego przedsiębiorstwa mamy do czynienia z wielokrotnym powtarzaniem tych samych czynności oraz procesów. Pakiet ITCube umożliwia tworzenie nowych projektów na bazie wcześniej stworzonych wzorców. Dzięki temu w wielu przypadkach otworzenie nowego projektu przez użytkownika CRM sprowadza się jedynie do wskazanie schematu, który ma zostać w nim wykorzystany. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by tak stworzony projekt w późniejszym czasie dowolnie modyfikować.

Workflow czyli zależności pomiędzy etapami procesu

Workflow w programie CRM online

Oprócz wspomnianych powyżej funkcji moduł projektowy Pakietu ITCube oferuje użytkownikowi CRM'a możliwość definiowania zaawansowanych relacji pomiędzy poszczególnymi składowymi projektu. Typowym przykładem jest tutaj uzależnienie możliwości przystąpienia do realizacji danego etapu od pozytywnego zakończenia pozostałych etapów. Innym przykładem jest odwzorowanie procedur opisanych schematami blokowymi. W takich przypadkach często istnieje konieczność zaplanowania wielu alternatywnych sposobów postępowania w zależności od wyniku konkretnego etapu. Można powiedzieć, iż w takim przypadku system prowadzi osoby zaangażowane w realizację projektu "za rękę" - po ustalonych odgórnie ścieżkach. Dodatkowo w programie CRM relacje pomiędzy etapami projektu prezentowane są w sposób graficzny tak by użytkownicy mogli w łatwy i przystępny sposób przyswoić ustalony model realizacji danego procesu.

Podział historii Klienta na niezależne wątki

Historia klienta dostępna w podziale na niezależne wątki

ITCube PROJEKTY umożliwia pracownikom budowanie bardzo szczegółowej historii projektu. Wszystkie informacje wprowadzane do systemu przy użyciu modułu CRM a więc notatki, zadania, oferty, dokumenty, listy czy koszty mogą zostać poszerzone o kontekst projektu. Podejście takie gwarantuje możliwość wiernego, bardzo szczegółowego odtworzenia historii projektu.

Analizy oraz statystyki

Analizuj zyskowność projektów on-line

W oprogramowaniu CRM każdy z projektów może zostać poddany gruntownej analizie tak by możliwa była kontrola poczynań zespołu realizującego oraz zaawansowania prac w ramach poszczególnych etapów. Oczywiście analizie poddawane są także zyski oraz koszty poniesione w ramach całego projektu. Wszystkie wymienione raporty dostępne są w Pakiecie ITCube CRM z poziomu przeglądarki internetowej.

Formularz kontaktu


*

*
Proszę o kontakt
Nasi Klienci
  Doskonały system CRM Automatyka
  Niezawodny system CRM on-line dla branża reklamowa
  Skuteczny CRM online branża chemiczna
  Najchętniej wybierane oprogramowanie CRM w przemysle chemicznym
  Najlepszy system CRM dla motoryzacji
  Nowoczesny CRM online branża chemiczna
  Przejrzysty system CRM online dla firm z branży chemicznej
  Czytelny system CRM dla budownictwa
  Uniwersalne oprogramowanie CRM w branży IT
 • Skuteczny program CRM dla przedsiębiorstw z branży reklamowej
 • Bezpieczne oprogramowanie klasy CRM w służbie zdrowia oraz szpitalach
  Innowacyjny CRM dla przemysłu motoryzacyjnego
 • Rozbudowana apliakcja CRM on-line dla medycyny oraz farmacji
 • Niezawodny system CRM po Polsku dla teleinformatyki oraz IT
  Nowatorski system CRM online dla przemysłu chemiczego
 • Wyjątkowy CRM dla Automatyki oraz Robotyki
 • Referencje programu CRM wielu zadowolnych Klientów
  Nieszablonowy CRM online wspiera działania handlowe w firmach z branży wyposażenie wnętrz
 • Popularny program CRM po Polsku w branży budowlanej
 • Polski renomowany program CRM online
  Lubiany CRM po polsku - referencje