CRM PROJEKTOWY on-line CRM

Zarządzaj projektami w programie CRM

Moduł PROJEKTY w programie ITCube to kompleksowe rozwiązanie wspomagające zespołową realizację długoterminowych zadań. Wykorzystując to narzędzie uzyskasz  kontrolę nad procesami przebiegającymi w przedsiębiorstwie. Podczas realizacji danego projektu użytkownicy wyznaczeni do jego realizacji wymieniają informacje, delegują zadania, odnotowują dokumenty handlowe oraz wprowadzają generowane koszty. Tak zebrana  i uporządkowana wiedza na temat procesu stanowi podstawę do różnorodnych analiz i statystyk.

01

Zarządzanie projektami

Moduł PROJEKTY oferuje możliwość tworzenia projektów o dowolnie złożonej strukturze. Dla każdego z projektów wyznaczony zostaje zespół realizujący, zbiór etapów oraz docelowa grupa klientów. Ponad to użytkownik definiuje ramy czasowe zakończenia poszczególnych etapów, planowany koszt oraz zysk na poszczególnych etapach jego realizacji. Dzięki temu użytkownik w systemie CRM może łatwo sprawdzić zyskowność projektu. Narzędzie zapewnia także łatwe wyszukiwanie i monitorowanie projektów, w szczególności tych opóźnionych.

Projekty CRM online
02

Definiowane wzorców projektowych

Bardzo często w ramach jednego przedsiębiorstwa mamy do czynienia z wielokrotnym powtarzaniem tych samych czynności oraz procesów. Nasz  CRM umożliwia tworzenie nowych projektów na bazie wcześniej stworzonych szablonów. Dzięki temu w wielu przypadkach otworzenie nowego projektu przez użytkownika CRM sprowadza się jedynie do wskazanie schematu, który ma zostać w nim wykorzystany.  Funkcjonalność ta jest bardzo często wykorzystywana w agencjach reklamowych, firmach usługowych czy przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Projekt wzorcowy w system crm
03

Workflow czyli zależności pomiędzy etapami procesu

Moduł projektowy oferuje możliwość definiowania zaawansowanych relacji pomiędzy poszczególnymi kamieniami milowymi projektu. Typowym przykładem jest tutaj uzależnienie możliwości przystąpienia do realizacji danego etapu od pozytywnego zakończenia pozostałych etapów. Innym przykładem jest odwzorowanie procedur opisanych schematami blokowymi. W takich przypadkach często istnieje konieczność zaplanowania wielu alternatywnych sposobów postępowania w zależności od wyniku konkretnego etapu. Można zatem tak skonfigurować proces, aby nasz crm prowadził osoby zaangażowane w realizację projektu "za rękę" - po ustalonych odgórnie ścieżkach.

Workflow projekty crm po Polsku
04

Podział historii Klienta na niezależne wątki

Moduł PROJEKTY umożliwia pracownikom budowanie bardzo szczegółowej historii projektu. Wszystkie informacje wprowadzane do systemu CRM takie jak notatki, zadania, oferty,  zamówienia, faktury, pliki, korespondencja wysłana oraz odebrana, koszty, obiekty serwisowe mogą zostać poszerzone o kontekst projektu. Podejście takie gwarantuje możliwość wiernego, bardzo szczegółowego odtworzenia historii projektu.

Projekt CRM
05

Analizy oraz statystyki

W oprogramowaniu CRM każdy z projektów może zostać poddany gruntownej analizie tak by możliwa była kontrola poczynań zespołu realizującego oraz zaawansowania prac w ramach poszczególnych etapów. Oczywiście analizie poddawane są także zyski oraz koszty poniesione w ramach całego procesu co umożliwia proste sprawdzenie jego rentowności. Warto także zwrócić uwagę na pulpit managera projektowego, który oprócz kompleksowych analiz ułatwia także monitorowanie prowadzonych projektów, w szczególności tych opóźnionych. Wszystkie analizy są też dostępne w intefejsie mobilnym.

Projekty analizy CRM on-line

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś
zainteresowany
napisz do nas!

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem danych jest ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna z siedziba w Krakowie, przy ul. Łużyckiej 42/43, 30-658 Kraków. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

CRM i Projekty

4.8 5 z 6 1