Business Intelligence

BI (z ang. Business Intelligence) to proces przekształcania i prezentowania danych zgromadzonych w systemach informatycznych w formie raportów oraz zestawień. Główny cel to zaprezentowanie wyników w celu zwiększenia konkurencyjności firmy i dostarczenia potrzebnej wiedzy biznesowej. BI często stanowi osobny system informatyczny, który analizuje dane zapisane w innych programach transakcyjnych jak oprogramowanie klasy ERP. Pojęcie BI często związane jest także z hurtownią danych, czyli scentralizowanej, nietransakcyjnej bazy danych, przeznaczonej do przechowywania informacji zbiorczych ułatwiających analizę danych. 

Nasz system CRM może być skonfigurowany z wieloma platformami business intelligence. Poniżej przykładowy zrzut ekranu z aplikacji BI zintegrowanej z programem do zarządzania relacjami z klientami:

 

BI zintegrowany z CRM

 

Poprzednie     Następne