ITCube 2015.1 on-line CRM

ITCube 2015.1

System do zarządzania relacjami z klientami - ITCube w wersji 2015.1 został oficjalnie wydany w dniu 2 czerwca 2015 roku. Najważniejsze zmiany w tej wersji dotyczyły zmiany wyglądu interfejsu, poprawy czytelności oraz wprowadzono nowe szablony wydruku dokumentów handlowych.

Nowe funkcjonalności dostępne od wersji 2015.1:

 

 • Nowy wygląd wydruku ofert i zamówień – W najnowszej wersji wprowadzono pojęcie stylów wydruku. Oprócz stylu klasycznego, który obejmuje wydruki znane z poprzednich wersji dodano styl nowoczesny. Styl ten charakteryzuje się estetycznym oraz zgodnym z najnowszymi trendami wyglądem. Oferuje dodatkowo możliwość definiowania strony tytułowej, myśli przewodniej oraz podsumowania.

 • Większa elastyczność modułu PROJEKTY - Formularz projektu oraz etapu projektu rozbudowano o możliwość definiowania, które sekcje historii oraz pozycje menu kontekstowego mają być widoczne. Konfiguracja powyższych elementów może zostać związana z konkretnym wzorcem, na bazie którego został utworzony projekt. W wielu przypadkach gwarantuje to możliwość uproszczenia i znacznej poprawy czytelności (funkcjonalność szczególnie ważna dla agencji reklamowych oraz firm usługowych)

 • Poprawa estetyki przeglądarek - Wszystkie przeglądarki zostały wzbogacone o możliwość dynamicznego ukrywania kolumny Właściciel oraz definiowania jej inicjalnej widoczności. Gwarantuje to poprawę czytelności przeglądarek, dla których według klienta, informacja ta ma charakter drugorzędny.
 • Automatyczny import plików - Moduł IMPORT API poszerzony został o możliwość cyklicznego importu plików. Dzięki temu możliwe jest automatyczne zasilanie bazy danymi programu CRM dokumentami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych np. urządzenia skanującego.

 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - rozbudowa przeglądarki kontrahentów o możliwość równoczesnego filtrowania po branży, grupie, potencjale oraz sposobie pozyskania.

  - poszerzenie przeglądarki działań serwisowych o konfigurowalną kolumnę dodatkową.

  - rozbudowa modułu INTEGRATOR dla systemu ENOVA o podgląd pozycji dokumentu handlowego.

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych takich jak:

  Comarch ERP Optima 2015.3 oraz  WF-MAG 8.00.6