CRM dla agencji reklamowej on-line CRM

CRM dla agencji reklamowej

Oprogramowanie ITCube bardzo dobrze sprawdza się w agencjach reklamowych, drukarniach, agencjach interaktywnych czy w firmach oferujących materiały reklamowe. CRM wspiera proces realizacji powtarzalnych zleceń jak na przykład druk materiałów reklamowych, produkcja gadżetów reklamowych oraz czuwa nad terminowością prowadzonych projektów i porządkuje wszelkie informacje na temat Klientów. Wspiera także akcje marketingowe i handlowe. Nasz program CRM sprawdza się zarówno w dużych agencjach reklamowych jak w kilkuosobowych przedsiębiorstwach.

CRM dla agencji reklamowej

Nasze oprogramowanie CRM bardzo dobrze sprawdza się w agencjach reklamowych, drukarniach, agencjach interaktywnych czy w firmach oferujących materiały reklamowe. CRM wspiera proces realizacji powtarzalnych zleceń jak na przykład druk materiałów reklamowych, produkcja gadżetów reklamowych oraz czuwa nad terminowością prowadzonych projektów i porządkuje wszelkie informacje na temat Klientów. Wspiera także akcje marketingowe i handlowe. Program sprawdza się zarówno w dużych agencjach reklamowych jak w kilkuosobowych przedsiębiorstwach.

ITCube w agencji reklamowej GRUPA KK

Grupa KK chcąc podnosić poziom swoich usług oraz usprawnić zarządzanie firmą zdecydowała się na wdrożenie oprogramowania klasy CRM. Firma przede wszystkim chciała zautomatyzować proces zarządzania zleceniami od Klientów. Kluczową kwestią było optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz maszyn. Do tego niezbędne było oprogramowanie dostosowane do wymogów agencji reklamowej. Wybór padł na nasz system CRM, a kluczowym elementem był moduł PROJEKTY. Znaczenie miały również liczne referencje naszego programu CRM w branży reklamowej.

Wdrożenie systemu CRM w agencji reklamowej

Wdrożenie programu CRM w agencji reklamowej Grupa KK rozpoczęło się od instalacji oprogramowania oraz wprowadzeniu użytkowników do systemu. Następnie skonfigurowano model praw i uprawnień odzwierciedlający role jaką pracownicy pełnią w firmie.

Kolejny etap to import danych kontrahentów, osób kontaktowych oraz produktów i usług. Pracownicy wcześniej wykorzystywali arkusze kalkulacyjne w swojej pracy, więc dane można było szybko zaimportować do systemu. Następnie skonfigurowano synchronizację skrzynek pocztowych użytkowników tak, aby wszystkie ważne maile były zarchiwizowane w systemie CRM. Dzięki temu w historii kontrahenta oraz projektu znajdowały się wszystkie mailowe ustalenia z Klientami. Kolejny etap dotyczył stricte procesów zachodzących w agencji reklamowej. Najważniejszy proces związany był ze złożeniem zamówienia oraz jego realizacją. Bardzo duży nacisk był położony na to aby kadra kierownicza widziała na jakim etapie realizacji jest dane zlecenie i czy nie ma jakiś opóźnień. Ważnym elementem było opracowanie szablonów definiujących kolejność wykonywanych działań produkcyjnych. Dzięki funkcji tworzenia zamówienia na bazie już istniejącego dokumentu handlowego, system CRM usprawnił także proces obsługi powtarzalnych zleceń od Klientów. Specyfika agencji reklamowych w dużej mierze opiera się bowiem na realizacji (wznowieniach) zamówień, które były już realizowane. Po wymodelowaniu projektów wzorcowych system crm był gotowy do pracy. Tak więc użytkownicy zostali przeszkoleni i rozpoczęli użytkowanie programu. Na tym jednak proces wdrożenia oprogramowania crm w agencji reklamowej nie zakończył się. Kolejny etap to szkolenia z zaawansowanych funkcji systemu dla kadry kierowniczej oraz instalacja dodatkowych modułów. Przede wszystkim zainstalowano moduł raportujący oraz rozszerzenie Ekstranet – platformę B2B służącą do składania zamówień oraz zleceń serwisowych on-line przez partnerów handlowych.


Podsumowanie

Wdrożenie systemu crm w agencji reklamowej Grupa KK okazało się dużym sukcesem. Firma bardzo szybko rozwija się poszerzając wachlarz oferowanych usług. Obecnie z systemu korzysta ponad 30 użytkowników. Warto także zwrócić uwagę na inne referencje z branży reklamowej, PR oraz marketingu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś
zainteresowany
napisz do nas!

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem danych jest ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna z siedziba w Krakowie, przy ul. Łużyckiej 42/43, 30-658 Kraków. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

CRM do agencji reklamowej

4.5 5 z 4 1