CRM MAIL on-line CRM

Zarządzanie korespondencją mailową w systemie CRM

Moduł MAIL programu ITCube to najczęściej wybierane rozszerzenie podstawowej funkcjonalności dostępnej w ramach modułu CRM. Umożliwia uporządkowanie korespondencji firmowej, wzbogaca historię kontrahentów, kontaktów oraz projektów o informacje związane z mailami wysłanymi oraz odebranymi, udostępnia zarządzanie szablonami korespondencji a także umożliwia obsługę zaawansowanych kampanii mailingowych.

01

Integracja z programami pocztowymi

Moduł MAIL umożliwia ścisłą integrację programu CRM ze znanymi klientami poczty elektronicznej. Przykładem mogą tu być aplikacje takie jak Outlook czy Thunderbird. Dzięki integracji z programami pocztowymi w łatwy sposób możemy dokonać archiwizacji korespondencji otrzymanej jak i wysłanej w oprogramowaniu ITCube. Postępując w ten sposób w aplikacji CRM będą dostępne tylko maile istotne, które pomogą pracownikom w kontaktach z Klientem.

Integracja poczty CRM z Outlook
02

Pełna historia korespondencji

Dzięki rozszerzeniu MAIL użytkownik programu CRM ma pełny dostęp do wymiany korespondencji z kontrahentami niezależnie czy mail był wysłany bezpośrednio z systemu CRM czy z zewnętrznego programu pocztowego. Należy pamiętać, iż podczas przenoszeni korespondencji z  programu pocztowego system dba o automatyczne związywanie maili z firmami oraz osobami kontaktowymi, a także z projektami. W ten sposób budowana jest w systemie CRM historia korespondencji z poszczególnymi Klientami uzupełniona dodatkowo o mailingi otrzymane przez kontrahenta oraz wysłane listy.

CRM MAIL
03

Spersonalizowana korespondencja grupowa

Korespondencja elektroniczna w aplikacji CRM to nie tylko wysyłanie pojedynczych listów. To także możliwość definiowania grup odbiorców (zarówno kontrahentów jak i kontaktów) względem różnych parametrów. Jako przykład można tutaj podać selekcję grup docelowych ze względu ma sprzedaż (lub jej brak), udział w projektach czy świadczenie wskazanych usług serwisowych. Następnie tak zdefiniowane grupy są wykorzystywane jako adresaci korespondencji seryjnej. Dodatkowo wykorzystując możliwość tagowania wiadomości system umożliwia personalizowanie maili dzięki czemu odbiorca ma przekonanie, iż wiadomość została wysłana tylko do niego.

CRM mailing
04

Drukowanie listów i etykiet

Moduł mailowy oprócz obsługi poczty elektronicznej umożliwia również drukowanie standardowych listów i etykiet - także seryjne. Pisma mogą być tworzone przy użyciu wcześniej przygotowanych szablonów, które wypełniane są automatycznie przez system odpowiednimi wartościami (np.: nazwa kontrahenta, imię nazwisko osoby kontaktowej, adres). Wydrukowany list staje się automatycznie częścią historii kontaktów z Klientem w systemie CRM.

CRM wydruk listów etykiet

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś
zainteresowany
napisz do nas!

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem danych jest ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna z siedziba w Krakowie, przy ul. Łużyckiej 42/43, 30-658 Kraków. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

CRM i MAIL

3.7 5 z 9 1