CRM SERWISOWY on-line CRM

CRM SERWISOWY

Moduł Serwis w programie ITCube to rozszerzenie przeznaczone dla firm posiadających dział serwisu. Moduł udostępnia mechanizmy zarządzania zleceniami serwisowymi związanymi z udzielonymi gwarancjami oraz zdefiniowanymi wcześniej umowami serwisowymi. Oferuje także narzędzia pozwalające na planowanie działań serwisowych oraz szczegółowe raportowanie działu serwisowego. Poniżej zostały opisane najważniejsze funkcjonalności modułu Serwis.

01

"Historia życia" maszyny

Dzięki możliwości odnotowywania gwarancji, kontraktów, zleceń serwisowych, a także działań serwisowych mamy możliwość stworzenia w systemie CRM pełnej historii serwisowanej maszyny. Następnie w łatwy i szybki sposób można wyszukać daną maszynę po numerze seryjnym lub fabrycznym i przeglądnąć wszelkie zdarzenia serwisowe jakie zostały na niej wykonane. Dostęp do takiego raportu online może być bardzo ważny dla mobilnego serwisanta.

serwisowy crm - historia życia maszyny
02

Baza gwarancji oraz umów serwisowych

W module serwis programu CRM można budować bazę gwarancji oraz kontraktów serwisowych. Dzięki temu użytkownik systemu CRM bardzo szybko może zweryfikować czy dane urządzenie jest jeszcze na gwarancji lub sprawdzić warunki umowy serwisowej (przykładowo: czas reakcji, wynegocjowane stawki serwisowe itd.). W kontekście gwarancji lub umowy serwisowej można dodawać także zlecenia serwisowe. Następnie można sprawdzić ile czasu poświęciliśmy na realizację umowy oraz zweryfikować jej rentowność.

CRM gwarancje umowy serwisowe
03

Planowanie czasu pracy serwisanta

Moduł Serwis to narzędzie planowania oraz kontroli czasu pracy pracowników działu serwisowego. Każdy z pracowników ma możliwość szybkiego wygenerowania raportu opisującego pełną listę zadań do wykonania lub przeglądania działań serwisowych poprzez kalendarze. Dodatkowo system CRM automatycznie przypomni o najważniejszych zleceniach serwisowych. Istnieje także możliwość przenoszenia działań serwisowych do kalendarzy urządzeń mobilnych tak aby serwisant miał zawsze dostęp do listy swoich zadań.

Serwisowy CRM Planowanie czasu pracy
04

Obsługa wypożyczeń w systemie CRM

Rozszerzenie Serwis umożliwia także zarządzanie wypożyczeniami urządzeń. W systemie CRM można w łatwy sposób odnotowywać wypożyczenie sprzętu oraz czuwać nad ich zwrotem do serwisu. Dzięki graficznym kalendarzom użytkownik programu CRM posiadający odpowiednie uprawnienia może monitorować wypożyczone maszyny, a także zmieniać bądź dodawać nowe wypożyczenia. Funkcjonalność ta jest bardzo chętnie wykorzystywana w firmach budowlanych.

Wypożyczenia serwisowy crm
05

Analiza oraz raportowanie działu serwisowego

Działania podejmowane przez pracowników działu serwisowego mogą zostać poddane szczegółowym analizom. Dzięki modułowi Serwis możliwe jest raportowanie prac wykonanych przez dział serwisu oraz śledzenie jakie maszyny ulegają najczęściej (bądź najrzadziej) uszkodzeniu. Możliwe jest także monitorowanie wymienianych części w serwisowanych maszynach. Pulpit kierownika działu serwisowego umożliwia także szybkie sprawdzenie rentowności serwisu.

serwisowy crm raporty online

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś
zainteresowany
napisz do nas!

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem danych jest ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna z siedziba w Krakowie, przy ul. Łużyckiej 42/43, 30-658 Kraków. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

CRM i Serwis

3.8 5 z 12 1