System CRM - najlepsze wskazówki w jego zastosowaniu on-line CRM

System CRM - najlepsze wskazówki w jego zastosowaniu

2019-06-13 Autor: Piotr Stanek

Zarządzanie relacjami z klientami to inaczej CRM (ang. Customer Relationship Menagement). Obejmuje różne działania i instrumenty pozwalające właściwie kontaktować się z klientami. Dlatego głównym założeniem CRM jest lepsze prowadzenie sprzedaży i działań marketingowych. Dodatkowo pozwala on wyeliminować pewne błędy i informacje, które mogłyby zaburzać pozytywne relacje z klientami.

Jakie są główne cele wdrożenia CRM?

System CRM ma za zadanie przyczynić się do usprawnienia działania firmy wewnątrz. Wszystko po to, by pewne działania automatyzować, jak i lepiej obsługiwać klientów. Dodatkowo pracownicy otrzymują lepsze środowisko pracy, więc mogą się ze swoich celów znacznie lepiej wywiązywać. Kierownikom i prezesom łatwiej jest zarządzać takimi pracownikami i wyznaczonymi zespołami.

Inwestując w CRM wybieramy skuteczniejszą strategię działania marketingowego firmy. Budujemy jeszcze większą ilość klientów i dbamy o ich ciągłe zadowolenie. Ułatwiamy także sprzedawcom zwiększanie swoich codziennych wyników, poprzez dostęp do aktualnych informacji o poszczególnych klientach. Wdrożenie pewnych automatycznych procesów w systemie CRM to oszczędność czasu i pieniędzy.

Jak zbudowany jest system CRM?

CRM buduje się z elementu operacyjnego, analitycznego i interaktywnego. Ten pierwszy pozwala na zautomatyzowanie wielu podstawowych procesów biznesowych w firmie (serwis, sprzedaż, marketing). Element analityczny analizuje zachowania klientów na podstawie zbieranych danych. Natomiast element interakcyjny CRM odpowiada za komunikowanie się z Klientami. W kwestii technicznej cały system CRM złożony jest z serwera baz danych, serwera aplikacji oraz warstwy interfejsu.

Najczęściej aplikacja CRM działa w oparciu o przeglądarkę internetową, co umożliwia jej zastosowanie na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Kilka przykładów działania CRM:

 • klient dokonuje zakupu towaru, natomiast nie reguluje rachunku w terminie. CRM wysyła ponaglenie o dokonaniu płatności. Po pewnym czasie, gdy wpłata nie wpływa, Klient trafia do grupy klientów przeznaczonych do rozmów telefonicznych, za co odpowiada pewien pracownik firmy.
 • system automatycznie jest w stanie wysyłać wszelkie kartki urodzinowe i świąteczne dla klientów firmy.
 • sprzedawcy podłączani są do centralnego systemu CRM co ułatwia im ciągłą aktualizację danych o nowych i aktualnych klientach.

By system CRM poprawnie był wykorzystywany w naszej firmie, musimy zadbać o jego właściwe wdrożenie! Dzięki temu uda się stworzyć CRM, który będzie pozytywnie wykorzystywany przez wszystkich użytkowników systemu. Poniżej pomocne wskazówki, jak do tego doprowadzić!

 • Praktyczne zastosowanie - najlepiej, jeśli firma wdrażająca CRM dokładnie ukaże nam właściwe zastosowanie całego systemu CRM w naszej firmie. Jest to możliwe, gdy oferuje coś takiego, jak szkolenie powdrożeniowe CRM. Mogą na nim skorzystać wszyscy pracownicy. Dodatkowo pomocna będzie dokumentacja, z której dokładnie wynika, do czego służy CRM i jak inni mogą z niego korzystać.
 • Praca na CRM - najlepiej, gdy pracownicy jak najdłużej będą korzystać z systemu CRM, co wymaga jego odpowiedniego dostosowania, by dostarczał odpowiednie możliwości prezentacyjne i analityczne (tworzenia wykresów, diagramów, raportów itp.). Niekorzystnie, gdyby użytkownicy poza CRM musieli korzystać z innych programów do przygotowania takich prac.
 • Całkowity CRM - dobrze, gdy CRM umożliwia kontaktowanie się z klientami na wszelkie sposoby i przechowywanie informacji na ten temat.
 • Weryfikacja danych - korzystnie, gdy automatycznie system CRM weryfikuje poprawność wprowadzanych danych, wykazując pewne błędy i sposób na ich wyeliminowanie.
 • UX (ang. User Experience) - CRM powinien być dopasowany do ostatecznych użytkowników, na przykład handlowców.
 • CRM a rozwój firmy - korzystnie, gdy system CRM udaje się dopasować do rozwoju działalności, dotyczącej zmiany obsługi klienta, procesu sprzedaży czy realizacji nowych działań marketingowych.
 • Kontrola - warto regularnie oceniać możliwości CRM, by dążyć do jego dalszego rozwoju.
 • Automatyzacja - należy unikać systemów CRM, gdzie występuje jeszcze ręczne wprowadzanie pewnych danych o klientach, mimo że są one pozyskiwane drogą elektroniczną.
 • Rozwój - warto na bieżąco oceniać, jak jeszcze udoskonalić system CRM czyli pozyskiwać zgłoszenia od wszystkich użytkowników. Korzystnie więc, gdy firma wdrażająca system CRM oferuje nam późniejsze udoskonalenie CRM zgodnie z nowymi oczekiwaniami.

 
Uwzględnienie powyższych wskazówek pozwala wdrożyć CRM w firmie tak, jak należy! Zapraszamy więc do nas, a o to zadbamy!

Podsumowanie: Narzędzia wykorzystywane w CRM to: call center, contact center, automatyzacja sprzedaży, zarządzanie namiarami, zarządzanie kampaniami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie promocjami i zarządzanie klientami kluczowymi.

Zobacz także:

Tagi: CRM, Cele wdrożenia, Wdrożenie CRM, CRM wskazówki

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś
zainteresowany
napisz do nas!

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem danych jest ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna z siedziba w Krakowie, przy ul. Łużyckiej 42/43, 30-658 Kraków. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.