CRM dla Subiekt GT on-line CRM

Integracja CRM z Subiekt GT

Aby uzyskać kompletny obraz relacji z Klientem warto zintegrować system CRM z programem handlowym. Moduł Integrator aplikacji ITCube współpracuje z wieloma programami handlowymi, w tym z oprogramowaniem Subiekt GT. Poniżej zamieszczono najważniejsze informacje na temat integracji wspomnianego systemu CRM z Subiekt GT oraz korzyści wynikające z wdrożenia tego dodatku.

Integracja CRM z Subiekt GT

Automatyczna synchronizacja baz danych.

Kontrahent dodany do bazy programu Subiekt GT od razu trafia do aplikacji CRM. Analogicznie każdy dodany produkt lub usługa w programie Subiekt GT jest wysłany do systemu CRM.  Synchronizacja danych odbywa się automatycznie bez konieczności ingerencji użytkowników.

Aktualizacja cen w programie CRM

Moduł integracyjny dba aby w systemie CRM zawsze ceny produktów były aktualne. Dzięki temu zarządzanie cenami odbywa się tylko w jednym miejscu - w programie handlowym.

Dostęp do danych zapisanych w Subiekt GT z CRM

Dzięki tej funkcji użytkownik programu CRM ma dostęp do kluczowych informacji z poziomu jednej aplikacji. W szczególności ma wgląd w stan rozliczeń klienta, może wyświetlić dokument handlowy taki jak faktura sprzedaży czy zakupu. Dodatkowo podczas przygotowania ofert ma dostęp do informacji o stanach magazynowych.

Rejestracja wygranych ofert w Subiekt GT

Użytkownik programu CRM ma możliwość wysłania zamówienia do programu Subiekt GT, gdzie trafia jako faktura sprzedaży lub jako zamówienie od Klienta. Warto także zwrócić uwagę, iż w przypadku gdy rejestrowane jest zamówienie związane z kontrahentem, którego jeszcze nie ma w programie Subiekt GT to taka firma zostanie dodana do bazy danych. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku rejestracji zamówienia zawierającego produkty, które zostały dodane tylko w programie crm.

Integracja CRM z Subiekt GT – korzyści

 

  • usprawniona komunikacja wewnątrz firmy

  • odciążenie działu handlowego oraz księgowego

  • dostęp do informacji o płatnościach w CRM z dowolnego miejsca i urządzenia

  • wsparcie przy tworzeniu ofert i wyznaczaniu nowych limitów sprzedażowych

  • możliwość stosowania metod sprzedaży np.: cross-selling i up-selling

  • bieżące monitorowanie aktywności zakupowej Klientów

Film poświęcony integracji CRM z Subiekt GT

Polecamy obejrzenie filmu dotyczącego synchronizacji naszego oprogramowania CRM z programami handlowymi.

 

 

CRM dla Subiekt

Wymagania techniczne dotyczące integracji ITCube z Subiekt GT

Moduł integracyjny współpracuje z systemem Subiekt GT od wersji 1.09. Integracja nie wymaga zakupienia dodatku Sfera. W celu uzyskania dokumentacji technicznej modułu Integrator do Subiekt GT prosimy o bezpośredni kontakt. Istnieje także możliwość zaprezentowania integracji z Subiekt GT podczas prezentacji lub telekonferencji.

Zobacz także:

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś
zainteresowany
napisz do nas!

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem danych jest ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna z siedziba w Krakowie, przy ul. Łużyckiej 42/43, 30-658 Kraków. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Integracja CRM z WF-MAG

5.0 5 z 2 1