CRM dla elektroniki on-line CRM

CRM dla firm z branży elektronika, automatyka

Aplikacja ITCube jest bardzo często wykorzystywane w branży elektronicznej oraz w automatyce. Warto zwrócić uwagę na wdrożenie naszego systemu CRM w firmie Yakudo Plus z Tych specjalizującej się w dostarczaniu wag, urządzeń pakujących, skanerów X-Ray, systemów etykietujących oraz specjalistycznego oprogramowania.

Opis wdrożenia systemu CRM w Yakudo Plus

Z początkiem lutego 2007 roku ITCube Software rozpoczęła prace związane z wdrożeniem aplikacji CRM w firmie YAKUDO PLUS Sp. z o.o.. Proces wdrożenia rozpoczął się od analizy poświęconej wymaganiom stawianym przed systemem klasy CRM. Podczas kilkudniowej wizyty wdrożeniowej w centrali firmy YAKUDO PLUS w Tychach udało się prześledzić kluczowe procesy związane z wymaganiami ISO, omówiono funkcjonalność oprogramowania CRM, której oczekiwał zarząd firmy oraz ustalono harmonogram prac. Efektem tej wizyty był dokument analizy wdrożeniowej, który następnie został dołączony do umowy jako załącznik określający wymagania funkcjonalne postawione przed systemem CRM.

 

Etapowa realizacja wdrożenia systemu CRM

Ze względu na skalę instalacji jak i stopień komplikacji cały proces wdrożenia został podzielony na kilka etapów. Pierwszy etap obejmował prace związane z instalacją standardowej wersji oprogramowania oraz przeszkoleniem pracowników z podstaw funkcjonalności programu CRM. Etap drugi poświęcony był głównie integracji systemu CRM z oprogramowaniem finansowo-księgowym ENOVA. Podczas tego etapu została dopisana funkcjonalność polegająca na przenoszeniu danych dotyczących kontrahentów, produktów a także zakładaniu gwarancji w systemie CRM na urządzenia sprzedane i zafakturowane w programie ENOVA. Od tego momentu pracownicy YAKUDO PLUS rozpoczęli pracę w systemie CRM.

Kolejny etap został poświęcony pracom nad stworzeniem projektów wzorcowych odwzorowujących procedury ISO oraz zdefiniowano formularze odpowiadające rejestrom wymaganym przez ISO. Firma YAKUDO PLUS stawiała bardzo duży nacisk na procesy serwisowe, analizowanie rentowności działu serwisu oraz dobrą organizacji pracy serwisantów. Etap ostatni to przede wszystkim szkolenie pracowników oraz dopisanie raportów według wymagań firmy YAKUDO PLUS. Ogółem stworzono ponad 30 dodatkowych raportów analizujących zarówno dane zapisane w programie CRM jak i ENOVA.

"Wdrożenie systemu ITCube umożliwiło nam przede wszystkim zrezygnowanie z zapisywania danych na kartkach, które następnie zalegały w segregatorach. Aktualnie mamy jedną bazę danych przechowującą wszelkie informacje, które łatwo i szybko możemy wyszukać. Wdrożenie oprogramowania CRM usprawniło bardzo przepływ informacji, pomiędzy działami firmy a także serwisantami, którzy przebywają praktycznie cały czas po za firmą. Dzięki modułowi serwis w łatwy sposób możemy sprawdzić pracę serwisanta, historię urządzenia, planować czas wyjazdów serwisowych a dodatkowo mogę analizować wszystkie koszty związane z serwisem." - podkreśla Krystian Porębski Szef Działu Serwisu a jednocześnie jedna z dwóch osób odpowiedzialna za wdrożenie systemu CRM w firmie YAKUDO PLUS.
 

Podsumowanie

Wdrożenie systemu CRM w YAKUDO PLUS sp. z o. o. zakończyło się pod koniec lipca 2007 roku. Aktualnie z oprogramowania korzysta 55 użytkowników wykorzystując następujące moduły: CRM, MAIL, PROJEKTY, SERWIS, FAKS, INTEGRATOR, SMS. Wdrożenie oprogramowania crm objęło zarówno pracowników pracujących w centrali w Tychach jak i wszystkich serwisantów przebywających na terenie Polski. Zapraszamy także do zapoznania się z innymi referencjami firm z branży elektronicznej oraz automatyki.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś
zainteresowany
napisz do nas!

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem danych jest ITCube Software Stanek i Śliwka Spółka Jawna z siedziba w Krakowie, przy ul. Łużyckiej 42/43, 30-658 Kraków. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

CRM dla firm elektroniki

4.7 5 z 3 1