Historia wersji on-line CRM

Historia wersji

Oprogramowanie ITCube jest nieustannie rozwijane. W ciągu roku dostępnych jest standardowo około 4 nowych wersji programu. Poniżej przedstawiony został opis najnowszej dostępnej aktualizacji oraz lista wersji archiwalnych z przeciągu ostatnich 36 miesięcy wraz z opisem najważniejszych zmian funkcjonalnych.

.

Wersja 2019.3 (2019.04.24)

 • Nowy system powiadomień. W wersji 2019.3 wprowadzono funkcję informowania użytkowników za pomocą „chmurek” systemu operacyjnego. Obecny mechanizm przypomnień systemu CRM w postaci wyskakujących okienek dotyczy zbliżających się terminów realizacji zadań, projektów czy działań serwisowych. Nowy kanał komunikacji jest jego uzupełnieniem i koncentruje się na innych zdarzeniach związanych głównie z akceptacją bądź brakiem akceptacji kosztów, dokumentów handlowych, nieobecności czy korespondencji grupowej. Nowe przypomnienia dotyczą także edycji rekordów użytkownika przez inne osoby (np.: zadań, ofert, zamówień, projektów czy etapów projektów).

 • Rozbudowany Lejek Sprzedaży. W najnowszej wersji programu do zarządzania relacjami z klientami przekazano do użytku rozbudowany raport analizujący oferty. Lejek sprzedaży jest dostępny w module podstawowym systemu CRM.

 

 • Mobilna wersja modułu FORMULARZE - podsystem tworzenia dodatkowych, niestandardowych FORMULARZY dołączył do grona modułów oferujących mobilny interface. Dzięki temu nawet niestandardowe obiekty opisywane przez formularze stworzone przez Klienta we własnym zakresie mogą być wygodnie użytkowane na urządzeniach mobilnych. Jako przykład można tutaj podać ankiety. Jeśli administrator zdefiniuje ankietę w systemie CRM to może dodatkowo oznaczyć taki formularz aby był dostępny w wersji mobilnej. Dzięki temu pracownik terenowy będzie mógł uzupełnić ankietę przebywając u Klienta.

 • Inne funkcje:

- Możliwość definiowania niestandardowych kolumn w wyszukiwarkach formularzy dodatkowych,

- Możliwość aktualizacji dokumentów handlowych w module Import API,

- Mechanizm zmiany hasła przez użytkownika modułu EKSTRANET we własnym zakresie,

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów ERP takich jak Symfonia ERP 2019.1, Comarch ERP XL 2019 oraz Comarch ERP Optima 2019.

Wersja 2019.2 (2019.02.07)

 • Mobilny interface dla modułu SERWIS - Wprowadzenie responsywnego środowisko graficznego dla formularzy modułu serwis. Nowa funkcjonalność gwarantuje wygodną i ergonomiczną pracę na urządzeniach mobilnych w zakresie:

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania kontraktów serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania gwarancji serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania zleceń serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania działań serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania maszyn,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania wypożyczeń,

  - Dziennego kalendarza działań serwisowych,

 • Integracja zadań/działań serwisowych z kalendarzem mobilnym - nowa wersja modułu ICAL pozwala na łatwy eksport pojedynczych zadań oraz działań serwisowych do formatu iCal. Wywołanie powyższych funkcji z poziomu urządzenia mobilnego skutkuje automatycznym importem wskazanych informacji do jego wewnętrznego kalendarza.

 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja programu CRM to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - Możliwość konfiguracji dodatkowych, niestandardowych kolumn na formularzach eksportu zadań, notatek i projektów,

  - Obsługa formatu iCal dla formularza hurtowego eksportu działań serwisowych,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP OPTIMA 2019.1, WF-MAG: 8.40.4) ...

Wersja 2019.1 (2018.11.13)

 • Wprowadzenie mobilnego interface - Responsywne środowisko graficzne wykorzystuje najnowsze technologie dostępne w przeglądarkach internetowych, a co za tym idzie gwarantuje wygodną pracę bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Mobilna wersja programu w wersji 2019.1 oferuje między innymi:

  - Wygodną obsługę katalogu kontrahentów oraz osób kontaktowych,

  - Integrację z bazą GUS,

  - Dostęp do bazy produktowej wraz z możliwością tworzenia dokumentów handlowych,

  - Zarządzanie zadaniami oraz notatkami,

  - Graficzny kalendarz wraz z możliwością planowania/realizacji zadań oraz nieobecności,

  - Kompletną historię korespondencji elektronicznej oraz narzędzia wysyłania spersonalizowanych listów,

  - Rejestrację dokumentów plikowych oraz zdjęć bezpośrednio z urządzenia mobilnego,

  - Zarządzanie projektami oraz etapami projektów,

  - Podgląd płatności i stanów magazynowych zapisanych w systemach handlowych SYMFONIA 2.0/SYMFONIA ERP.

Wersja 2019.0 (2018.09.27)

 • Hurtowa rejestracja dokumentów - Aktualna odsłona systemu wprowadza długo oczekiwany mechanizm hurtowej rejestracji plików. Rejestracja zbioru plików stanowiących cześć historii kontrahenta czy projektu sprowadza się więc do jednego kliknięcia. We wcześniejszych wersjach konieczne było wielokrotne powtarzanie procesu rejestracji dla każdego pliku z osobna.

 • Wsparcie dla technologii Drag and Drop - By zarządzanie dokumentami  było jeszcze wygodniejsze najnowsza wersja systemu wspiera technologię Drag and Drop dla przeglądarek Firefox oraz Chrome. Powyższa funkcja zaimplementowana została w wielu formularzach poczynając od rejestracji czy aktualizacji pliku a kończąc na mechanizmie importu danych.
 • Inne funkcjonalności:

  - funkcja podglądu plików bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności ich pobierania,

  - obsługa niestandardowych pól dodatkowych w szablonach wydruku dokumentu faktury,

  - możliwość pobrania pliku PDF bezpośrednio z poziomu formularza wydruku dokumentu handlowego,

  - możliwość konfiguracji funkcji automatycznego skalowania ekranu dla wybranych urządzeń opartych o aktualne wersje systemów Android oraz iOS.

  - dostosowanie modułu intgracyjnego do najnowszej wersji programu Comarch ERP OPTIMA 2018.8.