Historia wersji on-line CRM

Historia wersji

Oprogramowanie ITCube jest nieustannie rozwijane. W ciągu roku dostępnych jest standardowo około 4 nowych wersji programu. Poniżej przedstawiony został opis najnowszych dostępnych aktualizacji oraz lista wersji archiwalnych z przeciągu ostatnich 36 miesięcy wraz z opisem najważniejszych zmian funkcjonalnych.

.

Wersja 2022.0 (2021.09.08)

 • Nowy poziom bezpieczeństwa - klientom, którym zależy na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa najnowsza wersja oferuje możliwość włączenia mechanizmu dwuetapowej autoryzacji. Jego aktywacja powoduje uruchomienie funkcji wysyłania jednorazowych tokenów. Proces logowania do systemu wymaga więc nie tylko podania loginu oraz hasła ale i dodatkowo wprowadzenie zabezpieczającego kodu otrzymanego drogą mailową. W ramach poprawy bezpieczeństwa systemu wprowadzono także funkcję ukrywania nazwy oraz wersji serwera http przed złośliwym oprogramowaniem skanującym.

 • Kafelkowe/Dotykowe menu kontekstowe - nowy interfejs wprowadza pojęcie kafelkowego/dotykowego menu kontekstowego. Ma na celu prezentację najważniejszych funkcji menu kontekstowego w sposób bardziej ergonomiczny. Dzięki temu użytkownik nie musi już w większości przypadków rozwijać rozbudowanej listy wszystkich operacji związanych z danym obiektem. Najważniejsze z nich są bowiem dostępne od razu w postaci przycisków (wersja stacjonarna) bądź sekcji przeciągnięcia w lewo/prawo (wersja mobilna). W standardzie zaproponowano wybór najważniejszych funkcji dla poszczególnych obiektów, jednocześnie pozostawiając możliwość indywidualnej konfiguracji.

 • Automatyzacja w module Projekty - moduł ITCube PROJEKTY został rozbudowany o funkcje automatyzujące proces zmian ram czasowych w kontekście projektu. W konsekwencji zmiana czasu trwania konkretnego etapu może pociągnąć za sobą automatyczną aktualizację dat w etapach po nim następujących oraz w samym projekcie nadrzędnym.
 • Ergonomia interfejsu mobilnego - w ramach poprawy ergonomii pracy na urządzeniach mobilnych wprowadzono obsługę klawiatur dedykowanych. Dzięki temu w zależności od tego czy edytujemy pole związane z wartością liczbową, telefonem czy adresem e-mail wyświetlany jest inny typ klawiatury z adekwatnym podzbiorem dostępnych znaków. Poprawę ergonomii pracy uzyskano także poprzez dodanie mechanizmu zabezpieczenia wprowadzanych danych przed ich utratą będącą konsekwencją chwilowego zaniku połączenia internetowego.

 • Inne funkcje:

  - Funkcja definiowania tła systemowego dla poszczególnych kont użytkowników,

  - Mechanizm zwijania/rozwijania sekcji pulpitu głównego oraz pamiętania powyższych ustawień w ramach sesji,

  - Prezentacja formularzy w formie płynnej animacji,

  - Nowy typ pola "link" w module FORMULARZE oraz mechanizmie dodawania pól dodatkowych,

  - Rozdzielenie zdarzenia wyświetlenia informacji o pliku oraz jego fizycznego pobrania w historii sesji,

  - Możliwość blokowania sesji niezabezpieczonych protokołem SSL w module Ekstranet,

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima 2021.5, Symfonia 2.0 2021) …

Wersja 2021.3 (2021.06.08)

 • Nowe możliwości kalendarzy - wprowadzone usprawnienia kalendarzy systemowych obejmują między innymi :

  - możliwość zbiorczej prezentacji kalendarzy dla dowolnej ilości realizatorów - dotyczy trybu miesięcznego, tygodniowego oraz dziennego,

  - możliwość zbiorczej prezentacji kalendarzy dla dowolnej ilości typów zadań - dotyczy trybu miesięcznego, tygodniowego oraz dziennego,

  - graficzna prezentacja ilości zadań oraz działań serwisowych na kalendarzu pulpitu głównego.

 • Graficzne pola słownikowe - aktualna wersja systemu korzysta z nowej biblioteki odpowiedzialnej za prezentację pól słownikowych. Oprócz poprawy czytelności list rozwijanych umożliwia ona dodatkowo wzbogacenie poszczególnych pozycji słownika o symbole graficzne. Do zbioru listy rozwijanych prezentujących ikony graficzne należą między innymi: typ/status/priorytet zadania, typ/status/priorytet działania serwisowego, typ notatki, status projektu, status etapu projektu, priorytet korespondencji.

 • Szablony dokumentów sprzedaży - funkcja dodawania dokumentu sprzedaży na bazie rekordu istniejącego już w bazie rozbudowana została o tryb w którym wszystkie dane poszczególnych pozycji pobierane są ponownie z bazy produktowej przy zastosowaniu aktualnej polityki rabatowej, szablonu wydruku oraz tłumaczeń.

 • Inne funkcje:

  - rozbudowa modułu PROJEKTY o mechanizm automatycznego przesuwania daty zakończenia etapu w wyniku zmiany daty jego rozpoczęcia,

  - poprawa czytelności mechanizmu "Wstaw grafikę" edytora HTML poprzez wprowadzenie odrębnych sekcji publiczne/prywatne,

  - rozszerzenie integracji z systemami SAGE Symfonia ERP oraz 50c o obsługę 6 progów cenowych wraz z dynamicznym modelem cen brutto/netto,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima: 2021.4, WAPPRO MAG 8.60.6) …

Wersja 2021.2 (2021.03.31)

 • Nowy, bardziej ergonomiczny interface - wprowadzenie nowej wersji interfejsu graficznego obejmującej między innymi :

  - dynamicznie rozszerzalne pola opisowe oraz listy wielokrotnego wyboru dostosowujące się do wewnętrznej zawartości,

  - eksponowanie głównej informacji na poszczególnych formularzach systemu,

  - automatyczne przesuwanie zawartości okna do aktualnie aktywnego elementu,

  - natywny rendering pól edycyjnych gwarantujący poprawę czytelności/estetyki w stosunku do wyglądu opartego o standardowe ustawienia systemu operacyjnego,

  - zmiana wyglądu mechanizmu importu danych w celu poprawy czytelności oraz kontekstowej prezentacji poprawności pól, w zależności od trybu - dodawanie/aktualizacja,

  - kontekstowo zwijane sekcje w szablonach wydruku,

  - zmiana sposobu prezentacji grup mailingowych oraz szablonów korespondencji uwzględniająca podział na rekordy publiczne oraz prywatne,

  - usprawnienie prezentacji cech kontrahenta/kontaktu poprzez podział na konfigurowalną ilość kolumn,

  - interface mobilny rozbudowany o funkcję animacji menu oraz kalendarzy kontekstowych.

 • Wsparcie dla SAGE Symfonia ERP 50c - do grona aplikacji handlowych wspieranych przez modułu ITCube INTEGRATOR dołączył system SAGE Symfonia ERP 50c. Jest on następcą jednego z najbardziej popularnych systemów handlowych SAGE Symfonia 2.0, dla którego wsparcie producenta wygasa w 2021 roku.

 • Rozbudowa modułu EKSTRANET - wzbogacenie platformy komunikacji B2B - ITCube Ekstranet - o następujące funkcje:

  - możliwość załączenia plików w kontekście zgłaszanego zlecenia serwisowego,

  - wysyłanie przypomnień e-mail o dodaniu nowego zlecenia serwisowego,

  - wysyłanie przypomnień e-mail o dodaniu nowego zamówienia,

  - możliwość wygenerowania nowego hasła przez użytkownika Ekstranetu,

  - dodanie prawa użytkownika do akceptowania zleceń serwisowych złożonych poprzez Ekstranet,

  - dodanie prawa użytkownika do akceptowania zamówień złożonych poprzez Ekstranet.

 • Inne funkcje:

  - możliwość definiowania praw do korzystania z szablonu wydruku dokumentu handlowego dla poszczególnych działów firmy,

  - możliwość wyznaczania domyślnego szablonu wydruku dokumentu handlowego dla poszczególnych działów firmy,

  - rozszerzenie integracji z systemami SAGE Symfonia ERP oraz 50c o obsługę 6 progów cenowych wraz z dynamicznym modelem cen brutto/netto,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (SAGE Symfonia ERP/50c 2021, Comarch Optima 2021.3) …

Wersja 2021.1 (2021.01.12)

 • Prezentacja zbiorów kontrahentów na mapie - Dzięki integracji ze środowiskiem OpenStreetMaps wprowadzono możliwość graficznej prezentacji zbiorów kontrahentów na mapie. Dla przejrzystości wyświetlanych danych, przy dużej ilości rekordów, są one grupowane i prezentowane w szczegółach dopiero przy odpowiednim powiększeniu mapy. Funkcja ta pozwala wyświetlić na mapie np.: Klientów wybranego handlowca w najbliższej okolicy, Firmy które zakupiły w ostatnim okresie wybrany produkt, Kontrahentów z którymi nie było kontaktu w zadanym horyzoncie czasowym i wiele, wiele innych...

 • Raporty geolokalizacyjne - moduł ITCube RAPORTY został wzbogacony o szereg statystyk prezentujących sumaryczne wyniki na mapie. Przykładami tego typu analiz są: Firmy/Mapa regionów, Sprzedaż/Mapa regionów, Zadania/Mapa regionów, Lista zleceń serwisowych na mapie.

 • Ikony okien systemowych - w ramach poprawy ergonomii pracy wprowadzono mechanizm prezentacji ikon dla wszystkich okien systemowych. Dzięki powyższej funkcji, nawet gdy użytkownik otworzy wiele zakładek, może on się szybko i wygodnie zorientować, które z nich dotyczą opisu kontrahenta, zadań do wykonania, korespondencji mailowej czy też wątku związanego z modułem serwisowym.

 • Inne funkcje:

  - Rozbudowa mechanizmu drukowania oferty o możliwość prezentacji loga klienta/odbiorcy,

  - Możliwość definiowania raportów dodatkowych dostępnych z poziomu interface mobilnego,

  - Nowy sposób kodowania haseł dla użytkowników bazy (integracja z systemami opartymi o technologię PHP),

  - Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima 2021.0, WF-MAG 8.60) …

Wersja 2021.0 (2020.09.21)

 • Zdjęcia pracowników oraz osób kontaktowych - w najnowszej wersji wprowadzono mechanizm zarządzania zdjęciami, które związywane są z użytkownikami systemu bądź osobami kontaktowymi. Tak stworzone avatary wykorzystywany są następnie w celu łatwiejszej identyfikacji podmiotów - rozpoczynając od formularza użytkownika/osoby kontaktowej, poprzez wyszukiwarki powyższych obiektów, kończąc na liście nieobecności czy dokumentów handlowych panelu głównego.

 • Loga kontrahentów -  kolejnym krokiem mającym na celu poprawę ergonomii oraz komfortu pracy jest wprowadzenie funkcji zarządzania znakami graficznymi firm. Logo kontrahenta wyświetlane jest na jego karcie w postaci estetycznej animacji. Dodatkowo prezentowane jest w ramach wyszukiwarki kontrahentów oraz w oknie połączenia przychodzącego w celu graficznego wyróżnienia istotnych podmiotów oraz ich szybkiej identyfikacji.

 

 • Automatyczna optymalizacja plików graficznych - uzupełnieniem systemu graficznej identyfikacji wybranych obiektów jest mechanizm automatycznej optymalizacji plików graficznych. Umożliwia on skalowanie oraz ewentualną zmianę formatów pliku w celu uzyskania grafik spełniających minimalne wymagania systemowe przy jednoczesnym istotnym zmniejszeniu ich objętości. Opisywany mechanizm nie ogranicza się jedynie do obsługi zdjęć użytkowników i logo firm, wprowadzono bowiem także możliwość definiowania preferowanych wymiarów plików graficznych dla katalogów dokumentów. Dzięki temu możliwa jest łatwa standaryzacja wymiarów zdjęć produktów - także w trybie hurtowego importu ikon produktów. Kolejnym przykładem zastosowanie powyższego mechanizmu jest optymalizacja zdjęć wykonanych przez pracowników telefonem komórkowym. W takim przypadku często możemy uzyskać wystarczającą jakość/czytelność grafiki przy jednoczesnym, nawet dziesięciokrotnym, zmniejszeniu jego objętości. Wszystkie operacje są w pełni automatyczne i nie wymagają od użytkownika żadnych dodatkowych czynności gwarantując istotne zmniejszenie rozmiaru bazy danych.

 • Inne funkcje:

- Dostosowanie do mobilnej wersji przeglądarki Safari dla systemu iPadOS 13,

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima 2020.7) …

Wersja 2020.2 (2020.06.09)

 • Wsparcie dla dwuetapowej autoryzacji środowisk Gmail oraz Office365 - w najnowszej wersji zbiór dodatkowych modułów rozszerzony został o pozycję ITCube OAUTH. Powyższy moduł umożliwia autoryzację w sieciach Gmail oraz Office365 z wykorzystaniem protokołu OAuth 2.0. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami firmy Google oraz Microsoft dodatkowa autoryzacja podczas wysyłania poczty elektronicznej będzie modelem promowanym w ich sieciach. Użytkownicy systemu ITCube którzy w przyszłości zdecydują się na podniesienie bezpieczeństwa środowisk poczty elektronicznej maja zatem gwarancję, iż od strony technicznej system jest przygotowany na nadchodzące zmiany.

 • Rozbudowa modelu uprawnień kalendarzy -  wprowadzono mechanizm definiowania praw odczytu do kalendarzy zadań, nieobecności oraz działań serwisowych dla zdefiniowanych grup użytkowników. Możliwość separacji kalendarzy systemowych w stosunku do poszczególnych zespołów roboczych przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa oraz ergonomii użytkowania systemu.

 

 • Graficzne wyróżnianie rekordów historii - sekcje historyczne wszystkich obiektów wzbogacone zostały o funkcję graficznego wyróżniania rekordów w oparciu o zdefiniowane kryterium. Dzięki temu możliwa jest dla przykładu rekonfiguracja systemu pozwalająca na graficzne wyróżnienie dokumentów handlowych opiewających na ponadstandardowe kwoty, plików z zadanego katalogu, projektów z opóźnionymi etapami itd.

 • Inne funkcje:

- Zastosowanie nowej biblioteki okien dialogowych w celu poprawienia estetyki oraz kompatybilności z nowymi wersjami przeglądarek internetowych,

- Wprowadzenie możliwości załączenia wielu dokumentów plikowych do obiektu podrzędnego bez konieczności wielokrotnego wywoływania przeglądarki plików,

- Rozbudowa modułów INTEGRATOR dla systemów Asseco WF-MAG oraz Comarch ERP Optima o funkcję wyświetlania informacji o przeterminowanych płatnościach dla rozliczonych faktur,

- Poprawa bezpieczeństwa systemu poprzez zabezpieczenie strony rejestracji licencji przed atakami typu Brute Force,

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima 2020.5, Asseco WF-MAG 8.51) …

 

 

Wersja 2020.1 (2020.03.10)

 • Nowa wersja modułu raportowania - w najnowszej wersji podsystem analiz graficznych oparty został o nową technologię wspierającą grafikę wektorową. Zastosowanie nowego środowiska pozwoliło na wprowadzenie elementów interaktywności, animacji oraz prezentacji dodatkowych, kontekstowych informacji na wykresach.

 • Zarządzanie cechami zleceń serwisowych -  moduł SERWIS rozszerzony został o mechanizm opisu zleceń serwisowych cechami. Nowa funkcjonalność pozwala na formalne związanie zlecenia serwisowego z dowolną ilością opisujących je cech/właściwości. Zbiór cech możemy dodatkowo podzielić na niezależne bloki tematyczne oraz umieszczać je na wydrukach serwisowych (np.: checklista standardowych prac wykonywanych w ramach konkretnego zlecenia serwisowego).

 

 • Mobilność integracji z systemem Comarch ERP XL - modyfikacji uległ interface moduł pozwalającego na integrację z systemem handlowym Comarch ERP XL. Dzięki temu informacje o stanach magazynowych oraz stanie rozliczeń dostępne są  także z poziomu urządzeń mobilnych.

 • Inne funkcje:

- Dostosowanie wydruków systemowych do obsługi wektorowych grafik w formacie SVG,

- Wprowadzenie funkcji dynamicznego zwijania/rozwijania długich pól opisowych,

- Wprowadzenie funkcji wykrywania kolizji w ramach serii zadań oraz działań serwisowych,

- Dostosowanie edytora HTML do wprowadzonego w aktualnych wersjach przeglądarek pojęcia "czcionki domyślnej dla urządzenia końcowego",

- Rozbudowa modułu Ekstranet o mechanizm prezentacji dodatków produktowych

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Optima 2020.3, Comarch ERP XL 2020)

 

Wersja 2020.0 (2019.11.12)

 • Mobilna wersja modułu INTRANET - do grona modułów oferujących mobilny interface dołączył obecnie INTRANET. Dzięki temu także na telefonie komórkowym możemy wygodnie przeglądać pomoc wewnętrzną, zarządzać ogłoszeniami, rezerwować zasoby współdzielone oraz definiować koszty/nieobecności do akceptacji.

 • Zarządzanie cechami w bazie produktów/usług -  moduł zarządzania bazą produktów/usług rozszerzony został o mechanizm opisu oferowanego asortymentu cechami. Nowa funkcja pozwala na formalne związanie produktu/usługi z dowolną ilością charakterystycznych cech/właściwości. Zbiór cech możemy dodatkowo podzielić na odrębne bloki tematyczne co przekłada się na ich graficzną reprezentację.

 

 • Mobilność integracji z systemem Subiekt GT - modyfikacji uległ interface moduł pozwalającego na integrację z systemem handlowym Subiekt GT. Dzięki temu informacje o stanach magazynowych oraz stanie rozliczeń dostępne są  także z poziomu urządzeń mobilnych.

 • Inne funkcje:

- Rozszerzenie mechanizmu eksportu produktów/usług o możliwość filtrowania bazy względem zbioru zadanych cech,

- Dodanie obsługi niestandardowych/dodatkowych pól na formularzu użytkownika,

- Możliwość prezentacji dodatkowych informacji w wybranych miejscach pulpitu głównego,

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia ERP 2020, Comarch Optima 2020, Asseco WF-MAG 8.50.)

 

Wersja 2019.4 (2019.09.02)

 • Rozbudowa oraz konfigurowalność historii - rozbudowie uległy sekcje historyczne we wszystkich obiektach systemowych. W obecnej wersji prezentują one więcej danych tak by dostęp do istotnych informacji był jeszcze szybszy. Wprowadzono jednocześnie długo oczekiwany mechanizm dodatkowych plug`inów, które pozwalają na dostosowanie sekcji historycznych pod indywidualne potrzeby konkretnego Klienta.

 • Mobilna wersja modułu INTEGRATOR - do grona modułów oferujących mobilny interface dołączył INTEGRATOR dla systemów Symfonia 2.0, Symfonia ERP, CDN Opt!ma oraz WF-MAG. Dzięki temu informacje o stanach magazynowych oraz stanie rozliczeń dostępne są w wygodny sposób z poziomu urządzeń mobilnych.

 

 • Nowa wersja modułu CTI - moduł pozwalający na integrację z centralą telefoniczną został oparty o nową technologię WebSockets. W konsekwencji współpracuje on obecnie także z przeglądarkami Chrome oraz Firefox oferując następujące funkcje :
  - identyfikacja podmiotu dzwoniącego pozwalająca na prezentację wybranych informacji przed rozpoczęciem rozmowy,
  - dzwonienie do Klienta poprzez kliknięcie w numer zapisany na kartotece kontrahenta,
  - funkcje dodatkowe (np. przekazywanie połączenia).

 • Inne funkcje:

- Dodanie funkcji definiowania dodatkowych, niestandardowych kolumn dla mobilnego trybu pracy wyszukiwarek,

- Dodanie możliwości edycji kodu HTML dla edytora treści w pomocy wewnętrznej,

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów ERP takich jak Symfonia 2.0 2020, Comarch ERP Optima 2019.6.

Wersja 2019.3 (2019.04.24)

 • Nowy system powiadomień - W wersji 2019.3 wprowadzono funkcję informowania użytkowników za pomocą „chmurek” systemu operacyjnego. Obecny mechanizm przypomnień systemu CRM w postaci wyskakujących okienek dotyczy zbliżających się terminów realizacji zadań, projektów czy działań serwisowych. Nowy kanał komunikacji jest jego uzupełnieniem i koncentruje się na innych zdarzeniach związanych głównie z akceptacją bądź brakiem akceptacji kosztów, dokumentów handlowych, nieobecności czy korespondencji grupowej. Nowe przypomnienia dotyczą także edycji rekordów użytkownika przez inne osoby (np.: zadań, ofert, zamówień, projektów czy etapów projektów).

 • Rozbudowany Lejek Sprzedaży - w najnowszej wersji programu do zarządzania relacjami z klientami przekazano do użytku rozbudowany raport analizujący oferty. Lejek sprzedaży jest dostępny w module podstawowym systemu CRM.

 

 • Mobilna wersja modułu FORMULARZE - podsystem tworzenia dodatkowych, niestandardowych FORMULARZY dołączył do grona modułów oferujących mobilny interface. Dzięki temu nawet niestandardowe obiekty opisywane przez formularze stworzone przez Klienta we własnym zakresie mogą być wygodnie użytkowane na urządzeniach mobilnych. Jako przykład można tutaj podać ankiety. Jeśli administrator zdefiniuje ankietę w systemie CRM to może dodatkowo oznaczyć taki formularz aby był dostępny w wersji mobilnej. Dzięki temu pracownik terenowy będzie mógł uzupełnić ankietę przebywając u Klienta.

 • Inne funkcje:

- Możliwość definiowania niestandardowych kolumn w wyszukiwarkach formularzy dodatkowych,

- Możliwość aktualizacji dokumentów handlowych w module Import API,

- Mechanizm zmiany hasła przez użytkownika modułu EKSTRANET we własnym zakresie,

- Dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów ERP takich jak Symfonia ERP 2019.1, Comarch ERP XL 2019 oraz Comarch ERP Optima 2019.

Wersja 2019.2 (2019.02.07)

 • Mobilny interface dla modułu SERWIS - Wprowadzenie responsywnego środowisko graficznego dla formularzy modułu serwis. Nowa funkcjonalność gwarantuje wygodną i ergonomiczną pracę na urządzeniach mobilnych w zakresie:

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania kontraktów serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania gwarancji serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania zleceń serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania działań serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania maszyn,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania wypożyczeń,

  - Dziennego kalendarza działań serwisowych,

 • Integracja zadań/działań serwisowych z kalendarzem mobilnym - nowa wersja modułu ICAL pozwala na łatwy eksport pojedynczych zadań oraz działań serwisowych do formatu iCal. Wywołanie powyższych funkcji z poziomu urządzenia mobilnego skutkuje automatycznym importem wskazanych informacji do jego wewnętrznego kalendarza.

 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja programu CRM to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - Możliwość konfiguracji dodatkowych, niestandardowych kolumn na formularzach eksportu zadań, notatek i projektów,

  - Obsługa formatu iCal dla formularza hurtowego eksportu działań serwisowych,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP OPTIMA 2019.1, WF-MAG: 8.40.4) ...

Wersja 2019.1 (2018.11.13)

 • Wprowadzenie mobilnego interface - Responsywne środowisko graficzne wykorzystuje najnowsze technologie dostępne w przeglądarkach internetowych, a co za tym idzie gwarantuje wygodną pracę bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Mobilna wersja programu w wersji 2019.1 oferuje między innymi:

  - Wygodną obsługę katalogu kontrahentów oraz osób kontaktowych,

  - Integrację z bazą GUS,

  - Dostęp do bazy produktowej wraz z możliwością tworzenia dokumentów handlowych,

  - Zarządzanie zadaniami oraz notatkami,

  - Graficzny kalendarz wraz z możliwością planowania/realizacji zadań oraz nieobecności,

  - Kompletną historię korespondencji elektronicznej oraz narzędzia wysyłania spersonalizowanych listów,

  - Rejestrację dokumentów plikowych oraz zdjęć bezpośrednio z urządzenia mobilnego,

  - Zarządzanie projektami oraz etapami projektów,

  - Podgląd płatności i stanów magazynowych zapisanych w systemach handlowych SYMFONIA 2.0/SYMFONIA ERP.

Wersja 2019.0 (2018.09.27)

 • Hurtowa rejestracja dokumentów - Aktualna odsłona systemu wprowadza długo oczekiwany mechanizm hurtowej rejestracji plików. Rejestracja zbioru plików stanowiących cześć historii kontrahenta czy projektu sprowadza się więc do jednego kliknięcia. We wcześniejszych wersjach konieczne było wielokrotne powtarzanie procesu rejestracji dla każdego pliku z osobna.

 • Wsparcie dla technologii Drag and Drop - By zarządzanie dokumentami  było jeszcze wygodniejsze najnowsza wersja systemu wspiera technologię Drag and Drop dla przeglądarek Firefox oraz Chrome. Powyższa funkcja zaimplementowana została w wielu formularzach poczynając od rejestracji czy aktualizacji pliku a kończąc na mechanizmie importu danych.
 • Inne funkcjonalności:

  - funkcja podglądu plików bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności ich pobierania,

  - obsługa niestandardowych pól dodatkowych w szablonach wydruku dokumentu faktury,

  - możliwość pobrania pliku PDF bezpośrednio z poziomu formularza wydruku dokumentu handlowego,

  - możliwość konfiguracji funkcji automatycznego skalowania ekranu dla wybranych urządzeń opartych o aktualne wersje systemów Android oraz iOS.

  - dostosowanie modułu intgracyjnego do najnowszej wersji programu Comarch ERP OPTIMA 2018.8.