Historia wersji on-line CRM

Historia wersji

Oprogramowanie ITCube jest nieustannie rozwijane. W ciągu roku dostępnych jest standardowo około 4 nowych wersji programu. Poniżej przedstawiony został opis najnowszej dostępnej aktualizacji oraz lista wersji archiwalnych z przeciągu ostatnich 36 miesięcy wraz z opisem najważniejszych zmian funkcjonalnych.

.

Wersja 2019.2 (2019.02.07)

 • Mobilny interface dla modułu SERWIS - Wprowadzenie responsywnego środowisko graficznego dla formularzy modułu serwis. Nowa funkcjonalność gwarantuje wygodną i ergonomiczną pracę na urządzeniach mobilnych w zakresie :

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania kontraktów serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania gwarancji serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania zleceń serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania działań serwisowych,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania maszyn,

  - Dodawania/Edycji/Podglądu oraz wyszukiwania wypożyczeń,

  - Dziennego kalendarza działań serwisowych,

 • Integracja zadań/działań serwisowych z kalendarzem mobilnym - nowa wersja modułu ICAL pozwala na łatwy eksport pojedynczych zadań oraz działań serwisowych do formatu iCal. Wywołanie powyższych funkcji z poziomu urządzenia mobilnego skutkuje automatycznym importem wskazanych informacji do jego wewnętrznego kalendarza.

 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - Możliwość konfiguracji dodatkowych, niestandardowych kolumn na formularzach eksportu zadań, notatek i projektów,

  - Obsługa formatu iCal dla formularza hurtowego eksportu działań serwisowych,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP OPTIMA 2019.1, WF-MAG: 8.40.4) ...

Wersja 2019.1 (2018.11.13)

 • Wprowadzenie mobilnego interface - Responsywne środowisko graficzne wykorzystuje najnowsze technologie dostępne w przeglądarkach internetowych, a co za tym idzie gwarantuje wygodną pracę bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Mobilna wersja programu w wersji 2019.1 oferuje między innymi:

  - Wygodną obsługę katalogu kontrahentów oraz osób kontaktowych,

  - Integrację z bazą GUS,

  - Dostęp do bazy produktowej wraz z możliwością tworzenia dokumentów handlowych,

  - Zarządzanie zadaniami oraz notatkami,

  - Graficzny kalendarz wraz z możliwością planowania/realizacji zadań oraz nieobecności,

  - Kompletną historię korespondencji elektronicznej oraz narzędzia wysyłania spersonalizowanych listów,

  - Rejestrację dokumentów plikowych oraz zdjęć bezpośrednio z urządzenia mobilnego,

  - Zarządzanie projektami oraz etapami projektów,

  - Podgląd płatności i stanów magazynowych zapisanych w systemach handlowych SYMFONIA 2.0/SYMFONIA ERP.

Wersja 2019.0 (2018.09.27)

 • Hurtowa rejestracja dokumentów - Aktualna odsłona systemu wprowadza długo oczekiwany mechanizm hurtowej rejestracji plików. Rejestracja zbioru plików stanowiących cześć historii kontrahenta czy projektu sprowadza się więc do jednego kliknięcia. We wcześniejszych wersjach konieczne było wielokrotne powtarzanie procesu rejestracji dla każdego pliku z osobna.

 • Wsparcie dla technologii Drag and Drop - By zarządzanie dokumentami  było jeszcze wygodniejsze najnowsza wersja systemu wspiera technologię Drag and Drop dla przeglądarek Firefox oraz Chrome. Powyższa funkcja zaimplementowana została w wielu formularzach poczynając od rejestracji czy aktualizacji pliku a kończąc na mechanizmie importu danych.
 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - funkcja podglądu plików bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności ich pobierania,

  - obsługa niestandardowych pól dodatkowych w szablonach wydruku dokumentu faktury,

  - możliwość pobrania pliku PDF bezpośrednio z poziomu formularza wydruku dokumentu handlowego,

  - możliwość konfiguracji funkcji automatycznego skalowania ekranu dla wybranych urządzeń opartych o aktualne wersje systemów Android oraz iOS.

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP OPTIMA 2018.8) ...

Wersja 2018.3 (2018.06.19)

 • Nowy interfejs graficzny - Aktualna odsłona systemu oferuje nową wersję interfejsu. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oferowanych przez współczesne wersje przeglądarek internetowych uzyskano znaczną poprawę estetyki oraz ergonomii pracy. Wymiana elementów sterujących przyczynia się także to wygodniejszej pracy na urządzeniach mobilnych.

 • Konfigurowalność przeglądarek systemowych - Wprowadzono długo oczekiwaną możliwość rozbudowy wszystkich przeglądarek systemowych o dodatkowe kolumny. W nowej wersji każda przeglądarka obsługuje mechanizm plugin`ów tworzonych pod indywidualne potrzeby Klienta. Pozwala to na ich rozbudowę przy niedużych nakładach finansowych z jednoczesnym zachowaniem kompatybilności z przyszłymi wersjami systemu. Biorąc za przykład przeglądarkę kontrahentów możemy więc wyświetlać dane zapisane bezpośrednio na formularzu kontrahenta (np. listę cech czy kategorii produktowych) ale także informacje powiązane z firmą (np. podsumowanie sprzedaży za ostatni kwartał, treść ostatnio wprowadzonej notatki bądź zadania itd.) Pełna funkcjonalność wymaga użycia silnika bazodanowego MariaDB.
 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - zwiększenie bezpieczeństwa danych w module MAIL poprzez wprowadzenie obsługi protokołu SMTP TLS 1.2.,

  - wprowadzenie możliwości konfiguracji oddzielnych przeglądarek dla projektów opartych o różne wzorce,

  - poszerzenie zbioru dostępnych ikon symbolizujących typy zadań oraz notatek,

  - dostosowanie wybranych raportów modułu RAPORTY do wymogów najnowszej wersji przeglądarki Internet Explorer,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia ERP 2018, Symfonia Premium 2019, Comarch ERP OPTIMA 2018.5, WF-MAG 8.31) ...

Wersja 2018.2 (2018.03.26)

 • Wsparcie dla wymogów RODO - Najnowsza wersja programu CRM wyposażona została w szereg usprawnień dotyczących bezpieczeństwa tak by pomóc Klientom w dostosowaniu do nowych wymogów prawnych.

  - Mechanizm czasowego blokowania dostępu do systemu po zadanej ilości nieudanych prób logowania.

  - Funkcja obligatoryjnej rotacji haseł użytkowników z kontrolą historią poprzednio użytych wartości.

  - Nowy typ pól w module FORMULARZE pozwalający na zapisanie wrażliwych danych w postaci szyfrowanej algorytmem kryptograficznym Advanced Encryption Standard.

  -Rozbudowa systemu uprawnień katalogów dokumentów w celu ograniczenia możliwości wysyłania dowolnych plików graficznych pocztą elektroniczną (co czyni je publicznie dostępnymi).

  -Zabezpieczenie przed osadzeniem systemu w ramach zewnętrznej aplikacji/domeny w celu próby wyłudzenia informacji.

  -Zabezpieczenie przed zapisaniem złośliwych skryptów JAVASCRIPT w polach tekstowych w celu próby przechwycenia danych sesyjnych.

  -Możliwość aktywnego blokowania sesji użytkownika, które nie są zabezpieczone protokołem SSL.

 • Obsługa formatu VCARD - Rozbudowa mechanizmu eksportu osób kontaktowych o funkcję obsługi formatu VCARD. Powszechność powyższego standardu gwarantuje szybkie i wygodne przenoszenie danych do urządzeń mobilnych.

 • Nowe możliwości wyszukiwarek/eksportów – Wyszukiwarki oraz mechanizmy eksportu kontrahentów/osób kontaktowych wzbogacone zostały o możliwość definiowania 10 niestandardowych kolumn (wymagane środowisko bazodanowe MariaDB).

 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - pola adresów na formularzu wysyłania korespondencji elektronicznej oferują dynamiczne listy podpowiedzi,

  - zwiększenie ilości dostępnych pól dodatkowych na formularzu "Przychód/Koszt" do 15,

  - mechanizm pozostawiania śladu kliknięć dla sekcji Kontakty formularza "Kontrahent" oraz Etapy formularza "Projekt",

  - blokada renegocjacji protokołu SSL przez przeglądarkę internetową w celu obniżenia poziomu zabezpieczeń (wymaga środowiska JAVA 1.8),

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2018.2) ...

Wersja 2018.1 (2018.01.10)

 • Nowe możliwości modułu MAIL - W module MAIL dodano możliwość pozostawiania kopii wysłanej korespondencji na serwerze IMAP. Dzięki temu korespondencja wysłana z systemu CRM może być dostępna w programie pocztowym nawet w sytuacji w której użytkownik nie ma dostępu do systemu CRM.

 • Dokumenty PDF - Wprowadzono możliwość pobierania wydruków dokumentów handlowych oraz serwisowych w postaci plików PDF. Przekłada się to na możliwość łatwego generowania dokumentów PDF na dowolnym urządzeniu bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji.

 • Zarządzanie osobami kontaktowymi - Wszystkie formularze rozbudowano o funkcję rejestracji nowych, nie istniejących jeszcze w systemie, osób kontaktowych. Możliwość uzupełniania bazy osób kontaktowych z dowolnego miejsca w systemie gwarantuje znaczną poprawę ergonomii pracy.

 • Nowe funkcje modułu SERWIS - Moduł SERWIS wzbogacono o możliwość wysyłania Zleceń serwisowych mailem. Nowa funkcja pozwala na wygodne i szybkie przekształcenie dokumentu serwisowego w załącznik PDF korespondencji elektronicznej.
 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - rozbudowa wszystkich przeglądarek systemowych o mechanizm pozostawiania śladu kliknięć pozwalający na graficzne oznaczanie rekordów już wyświetlonych,

  - rozbudowa mechanizmu definiowania "Planów sprzedażowych" o możliwość analizy konkretnego produktu,

  - poprawa ergonomii pól wielokrotnego wyboru dla urządzeń mobilnych poprzez nowe rozmieszczenie ikon sterujących,

  - rozbudowa przeglądarki użytkowników o dodatkową kolumnę "Dostęp do modułów",

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2018.1, Symfonia ERP 2018) ...

Wersja 2018.0 (2017.10.17)

 • Produkty komplementarne - Wprowadzono mechanizm "Dodatków" pozwalający na definiowanie logicznych powiązań w bazie oferowanych produktów. Tak zapisane relacje wykorzystywane są podczas tworzenia dokumentów handlowych w celu automatycznego uzupełnianie listy pozycji o dodatkowe/komplementarne produkty.

 • Moduł LDAP - Lista dostępnych modułów została poszerzona o LDAP. Rozwiązanie to pozwala na synchronizację haseł wykorzystywanych przez system (Autoryzacja, SMTP, IMAP) z zewnętrznym serwerem LDAP kompatybilnym z protokołem Active Directory.

 • Historia dokumentu zakupu - Dokumenty zakupu rozbudowano o możliwość wiązania z notatką, zadaniem, korespondencją wysłaną, korespondencją odebraną oraz gwarancją.
 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - udostępnienie pełnej dokumentacji systemu w języku angielskim,

  - optymalizacja mechanizmu eksportu produktów gwarantująca szybszą pracę dla dużych baz produktowych,

  - rozbudowa modułu SMS/ICAL o obsługę czasu w formacie UTC,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch Erp Optima 2017.6, WAPRO MAG 8.30) ...

Wersja 2017.2 (2017.06.29)

 • Poprawa ergonomii interface`u – Wprowadzono nowe funkcje interface`u obejmujące :

  - interaktywne podświetlanie i powiększanie głównych informacji na formularzu,

  - blokowe linki, skalowanie kontekstowych menu oraz list rekordów dla urządzeń mobilnych,

  - mechanizm pozostawiania śladu kliknięć pozwalający na graficzne oznaczanie danych już wyświetlonych w ramach danego formularza,

  - nowy sposób zaznaczania pól wyboru typu checkbox/radiobutton umożliwiający wykorzystanie opisującego tekstu.

 • Integracja z StreamSoft Prestiż - Lista systemów sprzedażowych wspieranych przez moduł  INTEGRATOR poszerzona o aplikację StreamSoft Prestiż.
 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - rozbudowa formularza "Zmień hasło" o możliwość zmiany hasła SMTP oraz IMAP przez użytkownika we własnym zakresie,

  - dostosowanie interface`u eksportu danych dla formatu CSV do wymogów przeglądarki Firefox 54.0,

  - dodanie typu "lista rozwijana" dla pól dodatkowych związanych z pozycją dokumentu handlowego,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP XL 2017.1, Comarch ERP Optima 2017.3) ...

Wersja 2017.1 (2017.03.08)

 • Eksport działań serwisowych do kalendarzy urządzeń mobilnych – W najnowszej wersji modułu SMS/ICAL wprowadzono możliwość wysyłania pojedynczych działań serwisowych w formacie tzw. zaproszeń iCalendar. Pozwala to na łatwy import tak przesłanych informacji do kalendarzy urządzeń mobilnych opartych o systemy Android, iOS, Windows 10 Mobile.

 • Usprawnienie interface`u graficznego - Interface systemu korzysta obecnie z wektorowych ikon co poprawia jego czytelność na urządzeniach wymuszających skalowanie obrazu (np. urządzenia mobilne, komputery stacjonarne z monitorami o bardzo wysokiej rozdzielczości).

 • Nowe możliwości modułu MAIL - Najnowsza wersja modułu MAIL rozbudowana została o obsługę protokołu START TLS, większą ilość filtrów na przeglądarkach korespondencji wychodzącej/przychodzącej oraz możliwość definiowania harmonogramu wysyłania korespondencji grupowej. Ostatnia funkcja pozwala na podział dużych mailingów na mniejsze części tak by dla przykładu wysyłane były one tylko nocą.
 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - dostosowanie podsystemu wyświetlania map do nowych wymogów kodowania polskich znaków przeglądarki FF>=50,

  - rozbudowa formularza dodawania działania serwisowego o funkcję wykrywania kolizji z nieobecnościami oraz innymi działaniami serwisowymi,

  - rozszerzenie możliwości modułu INTEGRATOR dla systemu Symfonia o obsługę większej ilości poziomów cenowych oraz definicji typu ceny (netto/brutto),

  - rozbudowa modułu Import API o możliwość zapisywania dokumentów handlowych częściowo rozliczonych,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2017.2, Comarch ERP XL 2016.3)...

Wersja 2017.0 (2016.12.08)

 • Integracja z internetowa bazą GUS/REGON – W najnowszej wersji wprowadzono możliwość pobierania informacji z internetowej bazy GUS z pośrednictwem oficjalnego API. Funkcja umożliwia pobieranie danych o podmiotach gospodarczych, ich oddziałach oraz osobach fizycznych. Pobrane informacje można wykorzystać zarówno jako dane do korespondencji (w tym telefony oraz adresy email) jak i dane do faktury. Nowa funkcjonalność jest aktywna za darmo dla wszystkich klientów posiadających wykupioną usługę wsparcia technicznego.

 • Usprawnienie interface`u graficznego - Interface systemu korzysta z nowej czcionki standaryzującej wygląd na różnych urządzeniach oraz poprawiającej czytelność prezentowanych danych. Dodatkowo wprowadzono responsywne wersje menu głównego, wszystkich menu kontekstowych oraz rezultatów wyszukiwarek. Gwarantuje to znaczną poprawę ergonomii pracy na urządzeniach mobilnych.

 • Aktualizacja bazy kodów pocztowych - Wewnętrzna baza kodów pocztowych została zaktualizowana oraz poszerzona o ponad 700 nowych rekordów na podstawie oficjalnego spisu Poczty Polskiej.
 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - dodanie funkcji definiowania godzinnego harmonogramu wysyłania mailingu,

  - dodanie operacji grupowej "wartość kolumny VAT" na dokumencie handlowym,

  - wprowadzenie możliwości eksportu planów sprzedażowych oraz zadaniowych do formatu CSV,

  - wprowadzenie funkcji ukrywania sekcji Relacje / Kategorie produktów / Następny kontakt na formularzach Kontrahenta, Kontaktu i powiązanych,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia Premium Handel 2.0 2017, Symfonia Forte 2017, Comarch ERP Optima 2017, WF-MAG 8.20)...

Wersja 2016.3 (2016.09.14)

 • Eksport zadań do kalendarzy urządzeń mobilnych – W najnowszej wersji modułu SMS/ICAL wprowadzono możliwość wysyłania pojedynczych zadań w formacie tzw. zaproszeń iCalendar. Pozwala to na łatwy import tak przesłanych zadań do kalendarzy urządzeń mobilnych opartych o systemy Android, iOS, Windows 10 Mobile. Dodatkowo obecna już funkcja hurtowego eksportu zadań do pliku iCalendar została poszerzona o dodatkowe pola.

 • Plany sprzedażowe/zadaniowe dla poszczególnych klientów - Mechanizm tworzenia/kontroli planów sprzedażowych oraz zadaniowych został wzbogacony o możliwość definiowania planów dla poszczególnych klientów lub grup klientów. Dla kluczowych kontrahentów możemy zatem ustalić m.in. plany na ilość wizyt handlowych, wartość sprzedaży w zadanym czasie czy też ilości sprzedawanego asortymentu.

 • Rozbudowa integracji z centralami telefonicznymi SLICAN - Moduł CTI dla central SLICAN rozbudowano o funkcję przekierowania połączenia przychodzącego oraz identyfikacji numeru dla połączenia przywołanego.
 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - formularz dokumentu handlowego wzbogacono o dodatkowe możliwości manipulowania kolejnością pozycji,

  - wprowadzenie dodatkowej/konfigurowalnej kolumny w przeglądarkach Handel->Przychody/Koszty, Intranet->Przychody/Koszty dodane, Intranet->Przychody/Koszty do akceptacji,

  - rozbudowa modułu Import API o możliwość automatycznego wykrywania duplikatów numeru NIP oraz danych teleadresowych,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia Premium Handel 2.0, Comarch ERP Optima 2016.6, WF-MAG 8.11)...

Wersja 2016.2 (2016.06.07)

 • Dodatkowe pola związane z pozycją dokumentu handlowego – Dokumenty handlowe oraz związane z nimi wydruki rozbudowano o obsługę dodatkowych, niestandardowych pól. Wprowadzono także możliwość definiowania incydentalnych ikon produktów wykorzystywanych na potrzeby konkretnego dokumentu.

 • Pełniejsze wsparcie dla wielojęzycznych tłumaczeń produktów - W najnowszej wersji wprowadzono mechanizmy hurtowego importu oraz aktualizacji tłumaczeń nazw oraz opisów w ramach bazy produktowej. Dotyczy to rozbudowy zarówno importów ręcznych jak i modułu ImportAPI.

 • Strona startowa edytora HTML - Wprowadzono funkcję definiowania domyślnej strony startowej dla edytora HTML formularzy korespondencji mailowej, faksowej oraz listowej. Strona startowa może być dowolnym plikiem HTML bądź wygenerowanym przez system podpisem pracownika.
 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - formularze korespondencji wzbogacone zostały o funkcję płynnego przejścia do planowania zadań oraz dodawania notatek,

  - możliwość eksportu tłumaczeń nazw/opisów produktów do formatu HTML oraz CSV,

  - funkcja tłumaczeń słowników Jednostki miary, Sposoby płatności, Sposoby dostawy, która umożliwia wielojęzyczne wydruki dokumentów handlowych,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2016.3)...

Wersja 2016.1 (2016.04.05)

 • Szablony wydruku faktur – W najnowszej wersji wprowadzono mechanizm definiowania szablonów wydruków faktur. Umożliwia to zmianę szaty graficznej dokumentów a także wygodny wydruk faktur obcojęzycznych.

 • Akcje grupowe na dokumencie handlowym - Aktualna wersja oferuje mechanizm akcji zbiorowych na pozycjach dokumentu handlowego. Typowym przykładem zastosowania jest nadawanie globalnego upustu czy też hurtowa zmiana ilości produktów.

 • Rozbudowa mechanizmu akceptacji  - Mechanizm akceptacji przychodów/kosztów, nieobecności oraz korespondencji grupowej został rozbudowany o możliwość definiowania niestandardowych kryteriów akceptacji oraz funkcję ręcznego wyznaczania osoby akceptującej.
 • Nowa wersja modułu SMS - Moduł SMS został rozbudowany o możliwość współpracy z platformą SerwerSMS.pl. Dzięki temu komunikacja z klientem poprzez kanał SMS nie wymaga już zastosowania skomplikowanych i kosztownych rozwiązań sprzętowych.

 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - rozbudowa modelu uprawnień dla obiektu rezerwacji zasobu współdzielonego,

  - możliwość definiowania raportów dodatkowych w ramach menu kontekstowego pliku/skrótu,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2016.2)...

Wersja 2016.0 (2015.11.10)

 • Współpraca ze środowiskiem bazodanowym MariaDB – Wprowadzono możliwość współpracy ze środowiskiem bazodanowym MariaDB 10.0 (jedna z najpopularniejszych dystrybucji MySQL 5.6). Instalacje oparte o nowe środowisko oferują:

  - pełną obsługę kodowania UTF-8 co w praktyce gwarantuje możliwość wprowadzania danych przy użyciu niestandardowych zestawów znaków, w tym cyrylicy lub alfabetów arabskich,

  - poprawę wydajności i stabilności działania dzięki pełnemu wykorzystaniu możliwości współczesnych systemów operacyjnych oraz sprzętu,

  - brak limitów długości treści dla wysyłanej korespondencji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności.
 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych: Comarch ERP Optima 2015.7, WF-MAG 8.10, Symfonia Premium 2016, Subiekt GT ...

Wersja 2015.2 (2015.09.08)

 • Nowa wersja modułu RAPORTY – Nowa wersja modułu raportującego umożliwia generowanie analiz na dowolnym urządzeniu, w tym urządzeniach mobilnych. Wszystkie z dostępnych raportów rozszerzone zostały o dodatkowe parametry znacznie zwiększające możliwości analityczne. Dodatkowo wprowadzono możliwość generowania analiz w formacie PDF oraz funkcję kopiowania wyników do zewnętrznych aplikacji (np. MS Word, MS Excel).

 • Tłumaczenia wydruków serwisowych - Wprowadzenie mechanizmu tłumaczeń w module serwisowym umożliwia łatwą zmianę użytego słownictwa na wydrukach dokumentów serwisowych. W konsekwencji daje także możliwość konfiguracji wydruków w różnych językach.

 • Style wydruków dokumentów serwisowych - Obiekty gwarancji, kontraktu oraz zlecenia serwisowego rozbudowane zostały o obsługę stylów wydruku. Oprócz stylu klasycznego, który obejmuje wydruki znane z poprzednich wersji dodano styl nowoczesny. Styl ten charakteryzuje się estetycznym oraz zgodnym z najnowszymi trendami wyglądem.
 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - rozbudowa formularza rezerwacji zasobu współdzielonego o sekcję dokumentów,

  - dodanie możliwości definiowania rejestru oraz formy płatności w module INTEGRATOR dla Symfonia Forte/Premium,

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2015.6, WF-MAG 8.00.8) ...

Wersja 2015.1 (2015.06.02)

 • Nowy wygląd wydruku ofert i zamówień – W najnowszej wersji wprowadzono pojęcie stylów wydruku. Oprócz stylu klasycznego, który obejmuje wydruki znane z poprzednich wersji dodano styl nowoczesny. Styl ten charakteryzuje się estetycznym oraz zgodnym z najnowszymi trendami wyglądem. Oferuje dodatkowo możliwość definiowania strony tytułowej, myśli przewodniej oraz podsumowania.

 • Większa elastyczność modułu PROJEKTY - Formularz projektu oraz etapu projektu rozbudowano o możliwość definiowania, które sekcje historii oraz pozycje menu kontekstowego mają być widoczne. Konfiguracja powyższych elementów może zostać związana z konkretnym wzorcem, na bazie którego został utworzony projekt. W wielu przypadkach gwarantuje to możliwość uproszczenia i znacznej poprawy czytelności (funkcjonalność szczególnie ważna dla agencji reklamowych oraz firm usługowych)

 • Poprawa estetyki przeglądarek - Wszystkie przeglądarki zostały wzbogacone o możliwość dynamicznego ukrywania kolumny Właściciel oraz definiowania jej inicjalnej widoczności. Gwarantuje to poprawę czytelności przeglądarek, dla których według klienta, informacja ta ma charakter drugorzędny.
 • Automatyczny import plików - Moduł IMPORT API poszerzony został o możliwość cyklicznego importu plików. Dzięki temu możliwe jest automatyczne zasilanie bazy danymi dokumentami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych np. urządzenia skanującego.

 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - rozbudowa przeglądarki kontrahentów o możliwość równoczesnego filtrowania po branży, grupie, potencjale oraz sposobie pozyskania.

  - poszerzenie przeglądarki działań serwisowych o konfigurowalną kolumnę dodatkową.

  - rozbudowa modułu INTEGRATOR dla systemu ENOVA o podgląd pozycji dokumentu handlowego.

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Comarch ERP Optima 2015.3, WF-MAG 8.00.6) ...

Wersja 2015.0 (2015.03.31)

 • Integracja z systemem Enova365 – Do listy systemów sprzedażowych, z którymi współpracuje CRM dołączył system Enova365. Nowa funkcjonalność gwarantuje spójną bazę kontrahentów i produktów. Z poziomu CRM użytkownicy mają także dostęp do podglądu rozliczeń z kontrahentami oraz stanów magazynowych.

 • Historia dokumentu sprzedażowego - Od teraz użytkownik może w kontekście oferty lub zamówienia odnotowywać notatki, zadania, maile czy też dokumenty serwisowe. Daje to możliwość łatwego prześledzenia wszystkich działań związanych z dokumentem handlowym.

 • Nowy format raportów graficznych - Moduł raportów graficznych rozbudowano o możliwość generowania wykresów w formie wektorowej. Dla przeglądarek obsługujących format SVG gwarantuje to znaczną poprawę czytelności i estetyki prezentowanych wykresów.
 • Ergonomia i usprawnienia funkcjonalne - nowa wersja to kolejny krok w kierunku poprawienia elastyczności, wygody i szybkości pracy. Z dużej ilości drobnych usprawnień warto wymienić choćby:

  - rozbudowanie formularza "Dodaj nieobecność" o możliwość wiązania z dokumentami plikowymi.

  - wprowadzenie obsługi kodowania Unicode w module SMS.

  - dostosowanie integracji do najnowszych wersji systemów sprzedażowych (Symfonia Forte Handel 2015, Comarch ERP Optima 2015.2, WF-MAG 8.00.2) ...